Vol. 20, Mai-Iunie 2013, Nr. 4 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XIII — Obligaţiile părinteşti ale Noii Creaţii

W. T. 1 februarie 1913 (pag. 47)

2 Martie

Citiţi de la pag. 541 p.1 până la pag. 554 p.3

OCUPAREA CUVENITĂ A MINŢII COPILULUI

(30) Cum trebuie învăţat un copil să aleagă ce să citească şi ce să nu citească? Pag. 541 p.1

(31) Cât de serioasă şi îndelungată este influenţa sugestiilor rele? Pag. 541 p.2

(32) Cine trebuie să fie îndrumătorul copilului în pregătirea religioasă? Şi de ce este nedrept şi de asemenea dezavantajos să se încerce instruirea religioasă în şcolile publice? Pag. 542 p.1; pag. 543 p.1, 2.

Influenţa Şcolilor duminicale

(33) Din ce punct de vedere poate fi considerată folositoare Şcoala duminicală? Pag. 544 p.1

(34) În ce fel au fost Şcolile duminicale vătămătoare pentru părinţii creştini? Pag. 544 p.2

(35) De ce este Şcoala duminicală un dezavantaj pentru copiii celor credincioşi? Pag. 544 p.3

9 Martie

Citiţi de la pag. 545 p.1, 2 până la pag. 547 p.2

(36) Cum este Şcoala duminicală un dezavantaj atât pentru părinţi cât şi pentru copii? Pag. 545 p.1, 2

(37) Arătaţi avantajul decisiv al aranjamentului Scriptural atât pentru copil cât şi pentru părinte în pregătirea religioasă a copilului? Pag. 545 p.3; pag. 546 p.1

(38) Cum este aranjamentul Şcolii duminicale în mod natural în acord cu sectarismul? Pag. 546 p.2

(39) Care este originea Şcolii duminicale? Pag. 546 p.3

(40) Cum poate Noua creaţie să îndrepte greşelile din trecut în privinţa pregătirii religioase a copiilor săi? Pag. 547 p.1

Încrederea copiilor

(41) Care trebuie să fie baza încrederii copilului în părinţii săi? Pag. 547 p.2

16 Martie

Citiţi de la pag. 548 p.1 până la pag. 550 p.1

(42) Cum să fie încurajate şi date răspunsuri de către părinte la întrebările confidenţiale ale copilului? Pag. 548 p.1

(43) Cum va privi cuvântul sau porunca părintelui un copil educat corect? Şi care trei elemente ale caracterului trebuie să fie combinate în părinte pentru ca puterea şi autoritatea lui să fie de valoare în casă? Pag. 548 p,2

Puterea sugestiei În educarea copilului

(44) Care este importanţa voinţei umane şi cum este influenţată mintea copilului prin sugestii? Pag. 549 p.1

(45) Cum este acest principiu ilustrat în Biblie şi în toate predicile potrivite? Pag. 549 p.2

(46) Explicaţi secretul succesului la un părinte în privinţa acestei metode a sugestiei. Pag. 550 p.1

23 Martie

Citiţi de la pag. 550 p.2 până la pag. 554 p.1

(47) Cum poate sugestia unei mame înţelepte anticipa descurajarea unui copil legată de o zi ploioasă? Şi cum sunt aceste sugestii folositoare şi pentru părinte? Pag. 550 p.2 şi nota de subsol.

(48) Explicaţi cum metoda sugestiei poate fi aplicată cu folos în dieta copilului. Pag. 551 p.1

(49) Poate sugestia fi la fel de puternică pentru copil în învăţarea lecţiilor morale? Pag. 552 p.1

(50) Din ce punct de vedere trebuie administrată mustrarea în cazul neascultării din partea copilului? Pag. 553 p.1

(51) Care trebuie să fie standardul în toate sugestiile? Pag. 554 p.1

30 martie

Citiţi de la pag. 554 p.1 până la pag. 556 p.2

COPIII NOŞTRII ÎN TIMPUL DE STRÂMTORARE

(52) Poate Noua Creatură să se aştepte în mod rezonabil la o protecţie miraculoasă pentru copiii săi în marele timp de strâmtorare? Pag. 554 p.2

(53) Ce promisiune scripturală pare să se aplice atât la copii cât şi la toţi cei care iubesc dreptatea? Pag. 555 p.1

(54) Care este neliniştea naturală a părinţilor pentru copiii lor în această perioadă şi cum trebuie ea învinsă? Pag. 555 p.2

(55) Explicaţi care este cea mai bună pregătire posibilă ce poate să o facă o Nouă Creatură pentru protejarea copiilor săi în timpul de strâmtorare. Pag. 556 p.1

Distracţiile cuvenite

(56) Care trebuie să fie atitudinea Noii Creaturi faţă de distracţiile pentru copiii săi? Pag. 556 p.2