Vol. 21, Iulie-August 2014, Nr. 5 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XI — Paştile noii creaţii

W. T. 15 octombrie 1912 (pag. 331)

3 NOIEMBRIE

(13) Explicaţi semnificaţia antitipică a pâinii nedospite şi a ierburilor amare. Pag. 463 p.3.

(14) Ce a vrut să spună Domnul nostru când a zis: „Să faceţi lucrul acesta în amintirea mea”? Şi care este semnificaţia expresiei „Ori de câte ori veţi bea din el”? Pag. 464 p. 1.

(15) Cum arată 1 Cor. 11:26 că pentru toţi urmaşii Domnnului celebrarea anuală a Paştilor trebuie să aibă o nouă semnificaţie? A fost Cina de Amintire pusă asupra creştinilor ca o lege? Pag. 465 p. 1.

„NOI CARE SUNTEM MULŢI, SUNTEM

O SINGURĂ PÂINE”

(16) Cum arată apostolul Pavel în 1 Cor. 10:16, 17 semnificaţia secundară a „pâinii pe care o frângem” şi a „paharului binecuvântării” din care ne împărtăşim? Pag. 465 p. 3 şi pag. 467 p. 1, 2.

(17) Cum să avem grijă să nu punem mai mare importanţă pe simboluri decât pe realitate? Pag. 466 p. 1.

(18) Cum accentuează 1 Ioan 3:14, 16 unitatea noastră în calitate de corp al lui Cristos? Pag. 467 p.3 până la pag. 469.

10 NOIEMBRIE

(19) Cum dovedeşte alegerea Bisericii în acest timp când predomină răul, măsura iubirii şi a loialităţii noastre faţă de Domnul şi faţă de urmaşii Săi? Pag. 469 p. 1.

COMEMORAREA ESTE ÎNCĂ POTRIVITĂ

(20) Ce metodă a fost folosită de evrei pentru socotirea datei Paştilor? Pag. 469 p. 2 şi nota de subsol de la pag. 470.

(21) Explicaţi învăţătura falsă a Liturghiei şi arătaţi cum aceasta a luat practic locul Cinei Domnului. Pag. 470 până la pag. 472 sus.

(22) Cum sărbătoresc „Ucenicii” Cina Domnului şi de ce este nescriptural acest mod? Pag. 472 sus şi p. 1.

CINE POATE CELEBRA

(23) Cine sunt singurii invitaţi să celebreze sărbătoarea simbolică a Cinei Domnului?Pag. 472 p. 2.

(24) Care este prevenirea făcută de apostol exprimată în 1 Cor. 11:27-29? Pag. 473 p. 2, 3.

17 NOIEMBRIE

(25) Care trebuie să fie atitudinea fiecărui membru adevărat al Bisericii în ceea ce priveşte împărtăşirea din această Cină de Amintire? Pag. 474 p. 1.

CINE POATE OFICIA

(26) Ce învăţături false au condus la impresia populară că numai un „slujitor rânduit” poate administra pâinea şi vinul? Şi care este însărcinarea divină cu privire la aceasta? Pag. 474 p. 2.

(27) Totuşi, având în vedere necesitatea ordinii în ecclesie, ce procedură este recomandată? Pag. 475 p. 1.

(28) Care declaraţie a Domnului Isus se aplică la această Comemorare cât şi la toate celelalte întruniri ale poporului Său? Şi care este privilegiul nostru în cazul în care nu putem comemora în prezenţa altor membri ai „Corpului Său”? Pag. 475 p. 2.

O ORDINE A SERVICIULUI

(29) Ce ordine a serviciului a fost sugerată ca rezonabilă şi potrivită pentru celebrarea Cinei de Amintire? Pag. 476 până la pag. 478 p. 1.

(30) Daţi câteva gânduri ajutătoare sugerate de ideea că noi toţi suntem „membri ai aceleiaşi pâini”. Pag. 478 p. 2.

24 NOIEMBRIE

(31) Cum să tragem folos din experienţa lui Iuda? Pag. 478 p. 3.

PAŞTILE CREŞTINILOR — PAŞTILE EVREILOR

(32) Care este originea cuvântului „Easter” şi cum s-a ajuns să fie aplicat la sezonul paştilor? Şi cărei zile, mai curând decât perioade, a fost ataşat numele „Easter”? Şi care ar trebui considerată cea mai potrivită zi pentru celebrarea învierii Domnului? Pag. 479 p. 1.

(33) Care este vederea mai largă a termenului „Easter” ţinută de catolici, şi ce a înlocuit celebrarea Cinei de Amintire la timpul ei potrivit? Pag. 480 p. 1.

(34) Care a fost schimbarea în calcularea datei morţii Domnului şi când a fost instituită? Cum diferă aceasta de calculul evreiesc? Pag. 480 p.2

(35) Care a fost potrivirea deosebită a faptului că Domnul nostru a fost răstignit tocmai când luna era plină? Pag. 481 p.1, 2.

(36) Citiţi afirmaţii din Enciclopedia lui McClintock şi Strong, o autoritate recunoscută, care confirmă gândul arătat mai înainte. Pag. 481 până la pag. 484