Vol. 9 – Ianuarie-Februarie 2002 – Nr. 2

LUCRURI INTERESANTE

R5674 W. T. 15 aprilie 1915 (pag. 126-127)

MAŞINA DE SCRIS ŞI PROGRESUL

Printre marile invenţii ale zilelor noastre este şi maşina de scris. Ea a apărut pe piaţă numai cu patruzeci de ani în urmă, în 1874, ca marfă vandabilă şi ca o utilitate, după ce a fost timp de şapte ani în proces de perfecţionare. Noi credem că Biblia marchează acelaşi an, 1874, ca începutul Secerişului acestui Veac. Ce minunaţi patruzeci de ani au fost! Ce minunate binecuvântări au adus ei pentru omenire! Ce dovadă a aurorei Noii Dispensaţii dau ei, care a început atunci, după cum învaţă Biblia! Să remarcăm unele dintre marile invenţii: telefonul, lumina electrică, tramvaiul electric, tiparul mai perfecţionat, hârtia ieftină din celuloză, linotipul şi monotipul, motorul cu gaz, automobilul, avionul, fonograful, filmul şi o sută de alte înlesniri, îmbunătăţiri etc., neuitând telegrafia fără fir.

Mari cum sunt binecuvântările enumerate, nici una din ele nu se poate compara cu marile binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat poporului Său consacrat, care în aceşti ani căutau în Cuvântul lui Dumnezeu lumina Noii Dispensaţii. Binecuvântarea, bucuria şi iluminarea pe care ei au primit-o este în afara oricărei comparaţii şi evaluări!

RĂZBOIUL GRĂBEŞTE MILENIUL

Dacă cineva ar fi sugerat cu un an în urmă posibilitatea stabilirii prin lege a abstinenţei totale de la băuturi alcoolice în Rusia, Germania şi Marea Britanie, ar fi fost considerat iraţional. Cu adevărat

„Dumnezeu pe căi ascunse Minunile-Şi face”.

În interesul războiului, oamenii se pregătesc să desfiinţeze consumul de băutări alcoolice. Rusia a făcut deja acest lucru. Raportul este că milioanele de oameni de acolo sunt mult binecuvântaţi — amelioraţi mintal şi material. Germania discută deja această chestiune. Primul ministru al Marii Britanii şi împăratul favorizează abstinenţa totală ca o necesitate de război, fiindcă muncitorii sunt împiedicaţi prin folosirea băuturilor să realizeze munca necesară pentru continuarea războiului. Ce minunat pare acest lucru! Este lumina dimineţii milenare răsărind peste lume!

Să privim iarăşi! Marea Britanie şi Germania s-au temut de Socialism şi au căutat în toate modurile să-l combată deoarece este distructiv pentru instituţiile prezente. După cum am arătat deja, mulţi dintre socialişti se vor identifica cu Împărăţia Milenară. Cât de ciudat este să aflăm că marele război care vuieşte acum, duce spre Socialism — că în timp ce socialiştii au intrat în armată, guvernele în război adoptă măsuri socialiste!

De exemplu în Marea Britanie: repede după declaraţia de război guvernul britanic a preluat controlul căilor ferate ale regatului, pentru a facilita mişcarea trupelor şi a materialelor de război. Acum parlamentul britanic a dat guvernului deplină autoritate să preia întreaga producţie manufacturieră a Marii Britanii şi s-o plaseze sub o conducere centrală, în vederea creşterii producţiei materialelor de război. Acest proiect de lege, care a fost admis la 9 martie, distinsul Andrew Bonar Law l-a caracterizat ca o măsură, „probabil cea mai drastică prezentată vreodată parlamentului”. Proiectul a fost admis în unanimitate.

În Germania acţiunea guvernului n-a fost mai puţin drastică — guvernul a absorbit toată puterea. Extrema în această direcţie a fost luarea întregii rezerve de hrană şi împărţirea ei oamenilor după nevoile lor, dictând proporţiile de ingrediente, cantitatea care să fie mâncată şi preţul care să fie plătit. Ar putea vreun socialist să-şi imagineze principiul pentru care luptă, mai deplin pus în aplicare — şi încă de către aceia care s-au opus socialismului în trecut?

Cum va fi când se va sfârşi acest război? Individualismul şi proprietatea privată vor relua controlul afacerilor în Marea Britanie şi în Germania? Dacă se va face încercarea să fie restabilite, nu va aduce aceasta o ciocnire? Nu va aduce marele cutremur social despre care Biblia spune că va urma imediat războiului? Şi nu va conduce acel cutremur social direct la focul anarhiei, aşa cum indică Biblia? Noi aşa credem: Noi trebuie să aşteptăm cu răbdare, să nu încercăm să grăbim aranjamentele Domnului. Totuşi, să ne amintim că Domnul spune că El va grăbi aceste lucruri în prezent şi că El va îndeplini repede aceste lucruri.

Împărăţia glorioasă va fi stabilită în grabă, chiar dacă se va realiza prin sânge, cutremur şi foc. Cum se vor simţi atunci cei care iau în derâdere ideea că Împărăţia lui Mesia este în proces de stabilire — că acest război se identifică cu stabilirea ei şi că ea va fi deplin inaugurată în mijlocul focului anarhiei, pe care ea îl va stinge prin introducerea Noii Ordini de lucruri — cerurile noi şi pământul nou — ordinea eclesiastică nouă şi ordinea socială nouă — înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu pe pământ.