Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


PIATRA ALBĂ DATĂ ÎNVINGĂTORILOR

„Celui care va birui îi voi da … o piatră albă şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l primeşte.” Apoc. 2:17.

R 5113a W. T. 1 octombrie 1912 (Pag. 315)

În vremurile din vechime grecii şi romanii aveau obiceiul să marcheze şi să perpetueze o prietenie printr-o piatră albă. Piatra era împărţită în două şi fiecare persoană îşi înscria numele pe suprafaţa plată, după aceea schimbau între ei părţile pietrei. Arătarea jumătăţii de piatră era suficientă pentru asigurarea ajutorului prietenesc, chiar şi pentru descendenţii acelora care au împărţit prima dată piatra. Un obicei similar era uneori respectat de unii regi, care spărgeau o piatră albă în două părţi, din care pe una o reţineau şi pe cealaltă o dădeau unui ambasador special. Acea parte putea fi trimisă regelui oricând şi-i asigura ajutorul. Astfel piatra împărţită devenea un semn de identificare.

Apocalipsa 2:17 pare să se refere la acest obicei antic. Piatra albă semnifică un semn preţios al iubirii Domnului şi numele nou scris pe piatră sugerează numele Mirelui. Declaraţia indică o relaţie specială cu marele Împărat al împăraţilor ţinută secret între el şi individ. Învingătorii nu trebuie recunoscuţi numai ca o clasă — clasa Miresei — ci fiecare va avea favoarea personală a Domnului. Despre aceasta nimeni nu va şti în afară de el şi de Împărat. Există o prietenie individuală şi personală între Domnul şi învingători, despre care se poate spune că primesc semnul de identificare — piatra albă antitipică — acum, în această viaţă.

Acest semn este pecetea Spiritului sfânt prin care Domnul îi identifică pe învingători. Deşi se spune că aceasta este o parte a răsplăţii finale a Bisericii, totuşi chiar de la începutul experienţei noastre avem această relaţie personală cu Domnul. Sigiliul deplin al Spiritului sfânt va fi dat la Înviere, când primim noul corp. Atunci vom avea cunoştinţa deplină a numelui, după care vom fi cunoscuţi de Domnul şi El de noi pentru totdeauna.