Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


PRIVELIŞTE DIN TURNUL DE STRAJĂ

R 5107 1 octombrie 1912 (pag. 303-304)

SIONISMUL favorizat de Turcia

Palestina îşi ridică cu speranţă capul. Noul guvernator al Ierusalimului a făcut recent o declaraţie foarte plină de simţire. Se crede că el exprimă sentimentul guvernului turc. Pretutindeni Paşa, Muhdi Bey, este primit cu entuziasm de coloniştii evrei. Principalul dintre aceştia, Richon-le-Zion, a dat o cină festivă în onoarea Paşei. La aceasta coloniştii au exprimat fidelitatea fermă a evreilor faţă de guvernul constituţional otoman.

Guvernatorul a ţinut un discurs destul de lung, a cărui esenţă a fost raportată după cum urmează:

„Domnilor, permiteţi-mi în primul rând să vă mulţumesc pentru primirea cordială pe care mi-aţi făcut-o.

Aţi auzit fără îndoială atât de la oameni cât şi din presa din străinătate că Guvernul nostru obiectează în privinţa Sionismului. Aceasta este incorect. Noi, otomanii, îi cunoaştem prea bine pe evrei pentru a-i suspecta de neloialitate.

Noi ştim că evreii nu vin în Palestina numai din motive politice. Asocierile sfinte legate de această ţară sunt cele care acţionează magnetic asupra lor; de aceea guvernul nostru otoman nu are niciun motiv să se opună Sionismului.

Istoria dovedeşte că Turcia i-a primit întotdeauna pe evrei în timpurile de persecuţie şi necaz şi a primit cu braţele deschise exilaţii din ţările iudeofobe.

Ne bucurăm să vedem minunatul progres pe care l-aţi făcut în Palestina în cei câţiva ani de eforturi neobosite şi în ziua de azi sunteţi un model pentru sătenii arabi din jurul vostru. Sunteţi o lecţie obiectivă pentru vecinii voştri băştinaşi, care nu pot nici să citească nici să scrie, încât ei pot să vadă marile posibilităţi ale ţării. De aceea pun în faţa voastră următoarea propunere:

PROPUNEREA GUVERNAMENTALĂ

Pentru ca viaţa şi proprietatea voastră să fie puse în afara oricărei primejdii, este datoria voastră obligatorie să vă stabiliţi pe o bază fermă, şi aceasta ar trebui să faceţi.

Alegeţi dintre voi un conducător municipal, a cărui numire va fi ratificată de guvern, pentru a administra justiţia şi a executa judecata conform regulilor şi regulamentelor provinciilor otomane.

Va trebui să numiţi gărzi şi jandarmi, ale căror nume vor fi înregistrate de guvernul local, care le va da uniforme şi toate echipamentele necesare, şi-i va învesti cu autoritate.

De asemenea trebuie să instalaţi comunicaţii telefonice între colonii, între sate, astfel încât orice atac sau ultragiu să poată fi imediat notificate la cartierul general şi jefuitorii să poată fi arestaţi şi pedepsiţi.

Ştiu că există posibilităţi nelimitate în această ţară, dar din păcate noi suntem încă dezavantajaţi. Am încredere însă că încet-încet scopul va fi atins, spre marele beneficiu al ţării.

Cât mă priveşte pe mine, voi încerca să vă pun în posesia dunelor de nisip de pe malul mării şi să va dau pentru ele acte legale de proprietate.

O parte o voi aloca pentru o Clădire Guvernamentală spaţioasă care va servi ca local administrativ central.

Fraţi şi neamuri, daţi o mână de ajutor Guvernului, şi Guvernul din partea lui vă va ajuta mai departe să progresaţi.”

„VIE ÎMPĂRĂŢIA TA”!

Următoarele, din punct de vedere lumesc, se leagă strâns de prezicerile Bibliei, prin urmare le reproducem din Womens World (Lumea Femeilor — n. t.):

DOAR CÂTEVA DURERI ÎN CREŞTERE

„Grevele cărbunelui în Anglia şi America — revoluţie în Mexic — anarhie în China — Italia la gâtul Turciei — femeia vociferând pentru vot!

Ce este cu acestea? Nu există nicio cauză de pesimism — nu-i nimic de fapt cu lumea — doar dureri în creştere!

Progresul a făcut un pas brusc şi îngrozitor. Pământul se-nvârte mai repede în ultimii douăzeci de ani decât s-a învârtit vreodată înainte. Natural, există o mică deplasare pe alocuri, dar nu face rău.

Nu putem aplica foarte potrivit electricitatea la o mie de întrebuinţări, să mergem să ne vârâm nasul printre nori, să universalizăm educaţia, să introducem ziaristica de un bănuţ şi să dăm ştiinţei frâu liber, fără unele consecinţe mărunte.

Vechile puncte de vedere sigur se schimbă, vechile crezuri trebuie să dea loc noilor idealuri, societatea este nevoită să-şi readapteze diviziunile sale.

Vechile tipare de gândire şi economia, religia şi guvernul, se destramă. Ochii noştri văd adevăruri pe care strămoşii noştri nu le-au putut vedea şi prin lumina lor noi percepem erorile şi neajunsurile lor.

Cele mai mari revoluţii care au măturat vreodată universul vor izbucni în umătoarea sută de ani.

Înainte ca acest secol să se termine, ultimul rege îşi va fi pierdut tronul, ultimul vas de război va fi dat la fier vechi, ultima armată îşi va fi aruncat la gunoi pistoalele. Estul şi Vestul se vor întâlni într-o mie de cauze comune şi cele Cinci Rase îşi vor uni mâinile în fraternitate.

Telefonia fără fir şi telefotografia vor fi desăvârşite, trenurile şi aeronavele cu viteze de o milă pe secundă vor condensa mările şi continentele în eleştee şi parcele.

Africa va deveni un loc unde new yorkez-ul îşi va petrece weekend-ul, iar fermierul canadian va apăsa pe un buton, va ridica receptorul şi va vorbi despre recoltă cu fiul său din Siberia.

Durerea va fi ştearsă. Chirurgia va fi îndeplinit uşurarea de alienare mintală şi de orbire. Cancerul, tuberculoza, paralizia, vor fi la fel de uşor tratate ca şi luxaţia şi lumbago.

Nu va fi nicio risipă de hrană, nici de pământ. Aerul va produce bogăţia lui de nitraţi pentru condensatori şi fiecare acru arabil va fi luxuriant de vegetaţie.

Căldura soarelui înmagazinată va furniza curent şi căldură pentru toată omenirea. Plăgile şi dăunătorii vor dispărea.

Specialiştii în ameliorarea genetică vor regla societatea; bărbaţii şi femeile se vor uni prin legi stabilite; organizarea eficientă va verifica cheltuiala economică şi va eradica sărăcia; ingineria va rezolva problemele locuinţelor adecvate, ale ventilaţiei şi expunerii la lumina solară; standardizarea sănătăţii şi a bunăstării va extirpa prostituţia şi crima.

Un vis? Deloc!

O viziune exagerată? Greşiţi!

Nicio imaginaţie nu poate pătrunde orizonturile care acoperă ziua de mâine de vederea noastră.

 Cel mai larg optimism poate numai estima un fragment din gloriile viitoare ale omului. Cum puteţi râde batjocotoritor!

 Întoarceţi-vă şi priviţi cei cincizeci de ani din urma voastră! Ce profet din tinereţea tatălui vostru a îndrăznit să vestească minunile multe de astăzi?

Grevele, revoltele şi războaiele sunt doar aşchii care sar de sub dalta progresului.

Vor fi multe războaie, mulţimile vor urla, se vor duce lupte, tirania va apuca cu degete gâtuitoare, bigotismul va urzi, avariţia va plănui — dar la ce vor folosi acestea?”