Vol. 3 Mai-Iunie 1996 Nr. 4

SFERA LEGĂMÂNTULUI AVRAAMIC

W.T. 1 iunie 1916 (pag. 169-170)

Întrebare: Care este mai mare, Legământul Avraamic sau Noul Legământ?

Răspuns: Legământul Avraamic este un aranjament atotcuprinzător. Tot ce a făcut Dumnezeu şi va mai face încă pentru rasa noastră este inclus în acest Legământ Avraamic. Legământul Legii lui Israel a fost adăugat la acest Legământ „datorită încălcărilor de lege”. Deşi a fost numai un aranjament tipic, Legământul Legii a dezvoltat totuşi o anumită clasă credincioasă, ca să fie făcuţi „prinţi în toată ţara” în timpul vârstei Milenare. Acest Legământ a fost reprezentat prin Agar; iar fiul ei, Ismael, a reprezentat naţiunea lui Israel (Gal. 4:21-31). Cristosul, clasa Noii Creaţii, a fost reprezentat prin Isaac, fiul Sarei. Sara, prima soţie a lui Avraam, a reprezentat partea din Legământul Avraamic aparţinând seminţei spirituale, Noua Creaţie, cea despre care noi vorbim uneori că este Legământul Sara. Acest Legământ Sara — Legământul de Har, Legământul de Jertfă (Ps. 50:5) — naşte pe clasa Isaac, Biserica, Cap şi Corp.

Întocmai cum Isaac nu s-a născut într-un mod obişnuit după trup (Avraam şi Sara fiind prea bătrâni natural), ci a fost o creaţie specială, tot aşa este şi compania Cristosului, Biserica. Această clasă „Isaac” se dezvoltă distinct, ca o Creaţie Nouă, formată din membri ai rasei umane căzute. Invitaţia divină pentru aceştia este să-şi aducă corpurile ca jertfe vii. Ei îşi sacrifică natura umană ca să poată ajunge împreună cu Capul lor, „Isaac” cel antitipic, la natura divină — ceva ce nu s-a mai oferit înainte. După ce această Nouă Creaţie se va completa, binecuvântarea indicată în Promisiunea lui Dumnezeu către Avraam va ajunge la toate familiile pământului. Binecuvântarea va ajunge la ele întâi prin sămânţa, „Isaac”, Noua Creaţie, şi apoi prin Vrednicii din Vechime, care s-au dezvoltat în vârstele precedente sub aranjamentele tipice ale lui Dumnezeu.

Toate neamurile şi familiile pământului vor fi binecuvântate cu privilegiul sau posibilitatea de a deveni copii ai lui Avraam, copii ai lui Dumnezeu, pe care Avraam i-a reprezentat figurativ. „Te fac tatăl multor popoare” (Gen. 17:5; Rom. 4:17), i-a zis Domnul lui Avraam — „Devenind sămânţa ta, se vor binecuvânta toate neamurile pământului”. Acestea vor fi binecuvântate sub Noul Legământ, un aranjament prin care va fi îndeplinit Legământul Avraamic în legătură cu Israel şi cu toţi.

Legământul Avraamic, prin urmare, cuprinde toate celelalte Legăminte, acele Legăminte fiind numai diferite aspecte ale aranjamentelor lui Dumnezeu, prin care trebuie să se realizeze lucrarea pe care o implică marele Legământ sau Promisiune Avraamică.

Aşa cum am arătat mai înainte în altă parte, Avraam şi-a luat altă soţie după moartea Sarei — Chetura. El a avut de la ea mulţi fii şi fiice. Astfel este tipificat Noul Legământ şi grandioasa lui lucrare de aducere a multora la viaţă — la „libertatea fiilor lui Dumnezeu”. Rom. 8:19, 21.