Vol. 13 Ianuarie-Februarie 2006 Nr. 2

UNS — ÎNTĂRIT — PECETLUIT

„Şi Cel care ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu, care ne-a şi pecetluit.” 2 Cor. 1:21,22.

R5498a W. T. 15 iulie 1914 (pag. 213)

Apostolul se adresează aici Bisericii din Corint, recunoscând că această adunare este conlucrătoare cu el — acceptaţi de Dumnezeu ca membrii lui Cristos, Unsul. Cristos este Acela mare prezis profetic, Profetul antitipic, Preotul antitipic, Împăratul antitipic, care va binecuvânta lumea prin lucrarea Sa de vindecare, instruire, ajutare, ridicare. Apostolul spune că Cel care ne-a adus în Corpul Unsului, şi care ne-a pus, sau ne-a întărit, este Dumnezeu. Aceasta implică faptul că Dumnezeu cheamă pe acei care vin la El. Aceasta implică faptul că înainte a fost o invitaţie — apostolul spune că nimeni nu-şi ia această onoare singur. Nici chiar Isus nu Şi-a putut lua singur onoarea de a fi Preot şi Împărat; El n-a putut spune, voi fi Preot — voi fi Împărat!

După cum Dumnezeu L-a chemat pe Isus să fie marele Cap peste această Ecclesie, sau Corp, tot aşa prin Isus El ne-a invitat să devenim membrii ei. Şi după cum ne conformăm condiţiilor şi suntem făcuţi acceptabili prin marele nostru Avocat, suntem puşi în Corp — unşi. Aceasta nu este o întâmplare, ci suntem puşi. Şi vom continua în această poziţie, dacă din cauza unei necredincioşii nu vom fi îndepărtaţi şi cununa repartizată ne va fi luată.

Cel care ne-a pus, ne-a întărit şi ne-a uns cu Spiritul sfânt şi astfel ne-a făcut membri ai acestei companii sfinte, este Dumnezeu, Tatăl ceresc. Nu este de competenţa nici chiar a Răscumpărătorului nostru de a ne pune şi a ne unge. După cum spune apostolul: „Dumnezeu a pus mădularele în Trup, pe fiecare aşa cum I-a plăcut”. Toate lucrurile sunt de la Tatăl şi toate lucrurile sunt prin Fiul; prin urmare, această ungere pe care o primim vine de la Tatăl. Cu toate acestea, Canalul este Domnul Isus. Acest Spirit sfânt pe care Tatăl l-a dat lui Isus, l-a turnat şi asupra noastră. Tatăl îl autorizează, Fiul îl toarnă.

Pecetluiţi în asemănarea Învăţătorului

Şi Dumnezeu „ne-a şi pecetluit”. Este important nu numai să fim concepuţi de Spiritul sfânt şi aşezaţi în Corp, ci un alt gând preţios este acela că trebuie să fim pecetluiţi, sau marcaţi; trebuie să primim o pecete. Cum am pune o pecete în ceară ca să modeleze ceara în asemănarea ei, aşa este şi cu noi care dorim să cunoaştem şi să facem voia lui Dumnezeu; noi suntem marcaţi de Spiritul Său sfânt în chipul dragului nostru Învăţător; şi canalul prin care suntem pecetluiţi este Adevărul.

Astfel cei care sunt pecetluiţi de Spiritul sfânt au o măsură considerabilă de apreciere a Adevărului. Toate promisiunile vin prin Cuvântul lui Dumnezeu; este o putere care lucrează acum, aşa încât tot poporul lui Dumnezeu din toate părţile lumii este marcat prin promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în noi să vrem şi să facem buna Sa plăcere. Această pecetluire este de la Tatăl, pentru că este făcută prin promisiunile Sale; este sub îndrumarea şi grija Capului Bisericii, Domnul nostru Isus, pentru ca El să ne prezinte la timpul potrivit fără pată şi fără vină înaintea Tatălui.

„Când mă voi trezi, Doamne, în asemănarea Ta,
Şi chipul Tău curat voi reflecta,
Voi fi mulţumit când voi putea zdrobi
Lanţurile cărnii şi liber voi fi.”