Arhanghelul Mihail sau Micha-EL este un personaj biblic de o mare importanță. Suntem îndreptățiți să credem că este vorba de Domnul Isus Cristos întrucât numele în sine înseamnă: Asemenea lui Dumnezeu. Mich înseamnă Asemănător și EL provine din ebraică și înseamnă Dumnezeu. Arch înseamnă în limba greacă deasupra sau peste, deci acest înger este deasupra tuturor celorlalți îngeri ceea ce din nou ne îndreptățește să credem că este vorba de Domnul Isus. El este protectorul celor aleși, și întreaga oștire cerească este sub comanda Sa. La vremea hotărâtă El va interveni conducând războiul împotriva răului (Satan) și aducând eliberare oamenilor. El este mâna dreaptă a lui Dumnezeu Tatăl Yahveh, generalul Său credincios și ocrotitorul lui Israel. Fiind generalul armatei divine, Arhanghelul Mihail se confruntă în mod direct cu Satan dușmanul a tot ce este bun și în final va strivi capul acestui șarpe vechi.În Scriptură citim despre El și faptele Sale în cartea lui Daniel cap. 10,12 în cartea apostolului Iuda și în cartea Apocalipsei. El este menționat și în scrierile Apocrifice din care apostolul Iuda citează de fapt.

Vedem că Mihail apare de câteva ori în profeţiile lui Daniel de la capitolul 10-12. În capitolul 10 El este singur puternic care să stea împotriva Prinţului Persiei. În Capitolul 12:1, Mihail este eliberatorul copiilor poporului. Vedem că Daniel nu identifică cine este Mihail, trebuie să mergem la alte contexte să vedem cin este Mihail. Versetul cheie este Iuda 1:9  Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Iuda îl identifică pe Mihail ca Arhanghel, şi aceasta ne spune mult mai exact că îl avem pe Mihal nu numai ca Prinţul Principal (Mihail înseamnă – asemenea lui Dumnezeu), dar ca şi Arhanghel, care după definiţie înseamnă reprezentant principal, cel mai mare înger. Nu este posibil să fie mai mulţi Arhangheli, dacă sunt 2 atunci nu mai sunt arhangheli, acesta este un titlu care cuprinde numai unul.  În Daniel 8:25 este numit Domnul Domnilor apoi în Apocalipsa Regele Regilor, deci vedem clar că aceasta se referă numai la Domnul Isus. Aceasta confirmă Pavel în 1 Tesaloniceni 4:16  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Ap Pavel îl identifică pe Domnul întors a doua oară ca Arhanghel. O altă scriptură care suportă mult acest gând este 1 Cronici 5:2: “Iuda a fost într-adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; (În engleză spune conducătorul principal) dar dreptul de întâi-născut este al lui Iosif.” Aici se discută genealogia lui Iacov. Această expresie “Conducător principal ” este din original aceeaşi ca şi în Daniel 9:25, şi aceasta ne spune că Conducătorul principal vine din Iuda, deci vedem că Arhanghelul nu este un înger pur şi simplu dar un descendent din Seminţia lui Iuda.