Am văzut din comentariul precedent că unii dintre apostoli n-au murit până când au văzut Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere şi slavă, adică au văzut-o în viziunea schimbării la faţă. Dar ce legătură este între acea viziune şi Împărăţia lui Dumnezeu? Ne amintim că în viziune erau Domnul nostru Isus, Ilie şi Moise. Împărăţia lui Dumnezeu este compusă din două părţi: partea spirituală, formată din Domnul Isus şi Mireasa Lui, care vor avea natură spirituală, şi partea pământească, formată din credincioşii care au trăit înainte de venirea Domnului Isus, de la Abel până la Ioan Botezătorul (Evrei 11:4-40), care au fost lăudaţi pentru credinţa lor, dar care n-au fost chemaţi cu chemarea cerească (Vers. 39, 40; Matei 11:11, 12) fiindcă Domnul Isus nu murise încă şi nu deschisese calea îngustă spre cer. Ilie în Scripturi reprezintă Biserica lui Cristos (Maleahi 3 :5, 6), care vor fi împăraţi şi preoţi (Apoc. 20:4, 6), pentru a lucra împreună cu El la ridicarea omenirii din păcat si moarte, iar Moise, care a fost reprezentantul Legii date lui Israel, reprezină pe acei credincioşi vrednici din trecut despre care spuneam mai sus. Cooperarea celor două părţi ale împărăţiei este arătată de profet astfel: “Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvântul Domnului” (Isaia 2:3), Sionul fiind simbolul părţii spirituale (Evrei 12:22), iar Ierusalimul simbolul părţii pământeşti a Împărăţiei, care îşi va avea începutul în Israel (Zaharia 14:8) de unde se va întinde în toată lumea. Văzând toate semnele timpului ca împliniri ale profeţiei, putem să ne bucurăm că “eliberarea noastră este aproape” (Luca 21:28), pentru că Împărăţia este chiar la uşi.