Biblia vorbeşte despre o înviere a tututor celor care sunt în morminte. Ioan 5:28 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.” Ap Pavel spune (1 Cor. 15:16-22 „Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. … Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos”.
Dar se ridică întrebarea: care este scopul învierii tuturor oamenilor? Isus spune că va fi o „reînnoire a tuturor lucrurilor” (Mat. 19:28), iar Ap. Petru vorbeşte despre acelaşi lucru în Fapte 3:21: „…pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime”. Ce înseamnă „reînnoirea tuturor lucrurilor”, „aşezarea din nou a tuturor lucrurilor” sau restabilirea lor? Înseamnă refacerea, reaşezarea, restabilirea unor lucruri, stări, împrejurări existente odată, dar care s-au stricat. La creare omul a fost perfect şi a fost aşezat într-un loc perfect, grădina Edenului. Din pricina neascultării, viaţa omului, care putea să continue fără sfârşit dacă asculta, a fost pierdută, şi odată cu ea a fost pierdut şi paradisul perfect şi legătura cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu, din iubire pentru lucrarea mânilor Sale, a găsit soluţia salvării şi refacerii, restabilirii acelor stări perfecte de la început. Pentru aceasta L-a trimis pe unicul Său Fiu ca preţ corespunzător pentru Adam (1 Timotei 2:3-6). El este cel care la a doua venire va reînnoi, reaşeza sau restabili toate lucrurile, şi acesta implică redarea vieţii prin învierea morţilor, apoi educarea lor în dreptate şi adevăr, împăcarea cu Dumnezeu. Despre acest timp citim în Isaia cap. 35, Isaia 11:6-11, Apoc. 21:3, 4, şi în multe alte locuri.

După înviere înmulţirea oamenilor nu va mai continua, fiindcă avem mărturia Domnului nostru la aceasta, că nu se vor mai însura şi mărita. Concluzia este că pământul va fi umplut suficient înainte de începerea învierii, potrivit cuvântului Creatorului către prima pereche de oameni, să „se înmulţească şi să umple pământul” (Geneza 1:28). Deci, acela va fi timpul când viaţa celor treziţi din moarte, condiţiile de mediu, sănătatea, legătura, împăcarea cu Dumnezeu vor trebui restabilite. Vor fi ca îngerii în sensul că îngerii n-au fost creaţi cu putere de înmulţire, ci au fost creaţi individual. Toată omenirea va fi o singură familie, exact cum spune Domnul Isus în Ioan 10:16, „va fi o turmă şi un Păstor”.