Daniel 7:2: "Daniel a început şi a zis: „În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare." Este vorba aici de Marea cea Mare. Ce poate fi aceasta? Știm că la marea Mediterană i se mai spune și Marea cea Mare sau Marea Marmară. Daniel era evreu și evreii au fost și atunci și astăzi vecini cu această mare. Ea este vecinul de vest al Israelului (este singurul vecin cu care n-a avut razboi) și Israel are porturi la marea Mediterană. Dar Daniel era în Babilon lângă Eufrat la cateva sute de kilometri. În vis (vedenie) putea totuși să se viseze lângă marea Mediterană. Dar deoarece aceasta este o profeţie credem că Marea cea Mare din visul lui, nu era marea Mediterană. Credem că este o altă mare – Marea din Apocalipsa, știind că multe lucruri din această carte sunt simboluri. Apostolul Ioan ședea pe nisipul mării și a văzut ridicându-se din mare o fiară Apoc. 13:1. Apoi în Apocalipsa 21:1 scrie că acea mare nu mai era. Când? Răspunsul este ca la la timpul când cetatea Noul Ierusalim se va așeza între oameni, și când "se vor șterge lacrimile și nu va mai fi moarte" Apoc. 21:1-5.

Daniel a văzut ieșind din mare patru fiare iar Ioan numai una. Credem că marea care a văzut-o Daniel este aceiași cu cea văzută de Ioan în Apoc. 13:1, pe insula Patmos. Daniel a văzut cum se vor ridica patru imperii care știm cine sunt: Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Ioan a văzut numai cum se va ridica Imperiul Roman, pentru că celelate numai erau. Au dispărut cu timpul (trecuse de pe pământ).

Ca să găsim răspuns la întrebarea care era marea din Daniel, ne gândim la marea din care s-a ridicat Imperiul Roman. Care a fost marea din care s-a ridicat Roma? Dacă vom găsi răspunsul la marea din Apocalipsa el se va potrivi și la Marea din Daniel. Și atunci ma duc la Istorie să văd.Cum s-a ridicat Roma, ce spun istoricii? Imperiul Roman s-a ridicat de pe o mare furtunoasă, o mare bătută de vânturi. Ce sunt vânturile? Ilie (1 Regi cap. 19) a văzut un vânt puternic care știm că  înseamnă război. Roma s-a ridicat datorită vânturilor (războaielor) de pe mare ( din lumea agitată a acelor vremi).

Așa s-au ridicat toate imperiile, din lupte pentru cucerire într-o lume condusă de cel rău și de spiritele rele. Patru vânturi poate să reprezinte patru puncte cardinale. Patru vânturi, sau se poate spune cele patru fiare care s-au ridicat din conflictele armate de pe întregul pământ, de la răsărit până la apus de la miază-noapte până la miază-zi.

Apocalipsa 21:1 spune că marea nu mai era, adică nu mai erau războaie, și aceasta mă duce cu gândul la Psalmul 46:9 unde scrie "…El a pus capăt războaielor, până la marginea pământului…"