Aceste versete ca și multe altele își așteaptă încă împlinirea. De exemplu: Isaia 26:9 Psalm 46:9 86:9, Isaia 66:18, Ieremia 16:19, etc.

În Vechiul și Noul Testament sunt multe, multe versete care își așteaptă împlinirea. Este trist în adevăr că creștinătatea nu mai dă atenție acestor versete, pentru că noi ca și cercetători ai Scripturii trebuie să dăm atenție fiecărui verset. Creștinătatea vede numai jumătate din planul de mântuire al rasei umane, și anume jumătatea cu privire la alegerea Bisericii. Pentru ei, planul de restaurare se termină cu răpirea Bisericii Domnului.

Dar slavă Domnului că El s-a gândit și la restul lumii. Ea, lumea, estea aceea cu care se vor împlini versetele menționate aici. Omenii vor locui pe Pământ, vor sădi vii și vor zidi case. Pământul va fi locuit după ce va fi trecut prin focul judecății lui Dumnezeu și ars în acest cuptor al judecății Sale.

Biserica va participa la educarea, restaurarea, îndreptarea rasei umane împreună cu Domnul și "Capul" lor.

Oamenii vor fi înviați și supuși probei de ascultare timp de 1000 de ani. Acest timp a fost acordat spre reeducarea și îndreptarea oamenilor care nu sunt chemați să facă parte din Biserică. Acești oameni vor fi ajutați și slăbiciunile vor fi înțelese de către Biserica glorificată atunci, căci și cei din Biserica lui Cristos au trăit în trup uman și înțeleg slăbiciunile omenești.

Israel va fi restabilit și va fi mijlocul de comunicare între Dumnezeu și restul lumii. Ei vor fi partea vizibilă a Împărăției Domnului. Cei din Biserică având trupuri glorificate, spirituale nu vor fi vazuți de ochiul natural, uman.

Profetul Ezechiel ne spune că Domnul va găsi plăcere în robul Sau David: Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, și anume pe Robul Meu David; El le va paște, El va fi păstorul lor". Ezechiel 34:23.

În timpul Mileniului de domnie al Domnului, Satan va fi legat o perioadă de timp pentru ca omul să fie luminat, neîmpiedicat, ajutat. După aceea va fi dezlegat pentru ca oamenii să fie supuși testului final. Dacă vor fi blânzi vor moșteni acest Pământ. Mat. 5:5.

Daca nu vor fi blânzi vor fi nimiciți împreună cu cel care îi îndeamnă la rele: Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit". (Apoc.20:9)

Ei vor fi șterși din existență (nu chinuiți) și dați uitării. Un memorial va exista, un foc veșnic care să aducă aminte tuturor ce a însemnat răul și păcatul.

În timpul Mileniului nimeni nu va mai da vina pe altul (pe Satan sau pe Adam și Eva) ci fiecare va fi pedepsit pentru păcatul lui.

În zilele acelea nu se va mai zice:"Parinții au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinții" (Ier.31:29).

Ezec 18:2-4: "Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel: "Părintii au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinții"? Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcatuiește acela va muri".

În Împărăția Păcii nu se va mai face nici un rău: Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul." (Isa.65:25)

Amin!