Depravarea umană este tot ceea ce vedem în jurul nostru, tot ceea ce a început de la căderea din Eden.

Depravarea umană a adus pe Pământ crimele, furturile, minciunile, înşelatoriile, bolile, moartea. Depravarea umană a început în ziua când Adam şi Eva au nesocotit ascultarea de Dumnezeu şi au ales să asculte de Satan. De atunci, Yehova Dumnezeu a lăsat rasa umană să vadă urmările neascultării. Şi începând de la Adam, care şi-a văzut fiul ucis de fratele său, pâna în ziua de azi, vedem urmările acestei neascultări.

Vedem cum ne mor cei dragi, vedem cum suntem înşelaţi de aproapele nostru, vedem cum îmbătrânim şi uităm şi numele mamei sau al soţiei. Vedem cum cei puşi in funcţii amăgesc şi mint spre a-şi aduna foloase şi bunuri în loc să se gândească la binele oamenilor. Vedem cum cei ce sunt puşi să facă dreptate se încovoaie în faţa celor puternici şi caută la faţa omului (sau mai bine zis la punga lor). Vedem cum cei unşi, în loc să pască turma Domnului, ei o mulg fără milă. Vedem cum mor copii tineri în războaie. Vedem mame violate şi înjosite în faţa copiilor şi a soţilor. Vedem copii orfani care tânjesc după o vorbă duioasă de la un părinte. Vedem copii ucişi în pântecele mamei care ar trebui să-i iubească nu să-i omoare. Vedem oameni murind de foame. Vedem mame şi copii rupţi în bătaie de oameni iresponsabili. Vedem copii schilodiţi şi puşi să cerşească sau vânduţi ca sclavi. Vedem fete tinere vândute pentru trafic de sex.

Vedem cum Dumnezeu Şi-a ţinut cuvântul şi a trimis un Salvator. Vedem şi cum oamenii râd la auzirea acestui lucru ca la o poveste de adormit copiii, Vedem cum acest Salvator a lăsat un mesaj de bucurie (Veste Bună). Vedem cum acest mesaj de bucurie a fost transformat de-a lungul veacurilor într-un mesaj de chinuire. Vedem cum din ogorul de grâu semănat de Domnul a ajuns un ogor de neghină şi minciună. Vedem cum superficialitatea îsi face tot mai mult loc în acest ogor. Vedem cum oamenii sunt atraşi de lucruri goale şi nu de cele spirituale. Vedem …dar ce nu vedem?!

Dar după atâta negativitate să vedem şi ceva bun. Vedem cum Dumnezeu nu va îngădui să continue aşa la infinit. Vedem cum El va pune capăt acestor lucruri prin Împărăţia Sa, care se va stabili curând. Vedem cum Domnul vine dar nu ca un miel născut în Betleem, ci ca Leul din Iuda. Vedem cum va zdrobi pe cei nemernici şi răi cu un toiag de fier:
„Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.” (Ps.2:9)
Vedem cum va pune dreptatea în cumpănă şi apele adevărului vor îneca minciuna: „Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate, o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii.” (Isa. 28:17)

Vedem cum va pune capăt războaielor.
„El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. (Ps.46:9)

Vedem cum in zilele Lui oamenii buni vor inflori:
„În zilele lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug de pace până nu va mai fi luna.” (Ps.72:7)

Vedem cum cei răi vor fi sterşi din existenţă:
„Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie.” (Ps.9:5)

Vedem cum cei oropsiţi, cei schilodiţi, îsi vor recăpăta ce au pierdut.
Isaia 35:4  „Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.” 5. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; 6. atunci schiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie…”

Vedem cum Domnul Isus ne-a dat o pregustare a Împărăţiei Sale când a vindecat, a dat hrană, a făcut învieri, cât a umblat în Israel, iar această pregustare se va transforma într-un ospăţ pentru toate popoarele în Impărăţia Sa:
„Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor, pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.” (Isa.25:6)

Vedem cum “mama curvelor” şi ficele ei care au ales neghina semănată de diavol şi minciunile lui, în loc să culeagă grâu curat şi să înlature neghina, va fi pedepsită şi adevărul lui Dumnezeu va triumfa:
„Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului” (Apoc.17:5). „Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.” (Apoc.19:2). „Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc.” (Apoc.17:16)

Această mamă şi aceste fiice, în loc de Veste Bună duc mesaje de chin în iad pentru oameni, au preschimbat caracterul lui Dumnezeu, planul Său de mântuire, înăbuşă adevărul şi împiedică pe cei însetaţi de adevăr să-l cunoască:
„…şi astfel izbăvirea s-a întors înapoi, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte, şi neprihănirea nu poate să se apropie.” (Isa.59:14)

Şi mai vedem cum Împărăţia Sa nu poate fi împiedicată de minciunile lui Satan să se stabilească:
.„…Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.” (Dan.2:35)

Şi mai vedem ce vor zice oamenii în ziua aceea:
„In ziua aceea vor zice: “Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam; acum, să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isa.25:9)