Pentru ca evreii să înțeleagă mai bine mesajul Împărăției, ştim că Domnul Isus a folosit exemple practice din viață, care ilustrează lucruri spirituale. La fel este și această expresie – urechea acului. După ce se însera, porţile cetăţii se închideau și se lăsa deschisă numai o portiță mică tăiată în cea mare. Când negustorii veneau în cetate cu cămilele încărcate cu mărfuri, trebuia să se dea jos de pe cămilă, să dea jos toată încărcătura, să pună cămila să îngenunchieze și astfel să treacă târându-se, fără încărcătură, prin portiţa mică, numită „urechea acului”. Isus a ilustrat prin aceasta cum bogaţii trebuie să se despovăreze de bogăţia lor dacă vreau să intre în Împărăția cerului. Vezi toată pilda cu tânărul bogat, în Luca 18.