Întrebarea completă: Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: “Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.”  Cunoscând versetul  “sufletul care păcătuiește acela va muri”…  cum înțelegem la ce se referea Isus când a zis că feția doarme?  “Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.” (Iov 3:17) Deci care e diferența dintre somn și moarte, din cele doua texte din Matei 9:24 și Ezechiel 18:20.

Scriptura citată din Ezechiel 18:20 în răspunsurile anterioare, ne arată că sufletul (corpul+suflare de viaţă) poate muri, adică sufletul nu este nemuritor ci poate muri. Acum să discutăm aspectul morţii şi al somnului din punct de vedere Biblic.

Moartea poate fi înţeleasă în diferite feluri în Scripturi:

  1. Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua în care va mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului, vei muri negreşit.  Moartea în acest caz înseamna că Adam va fi despărţit de legătura care a avut-o cu Domnul, va deveni mort în faţa lui Dumnezeu. El va continua să trăiască în păcat, dar va fi ca om mort pentru Dumnezeu. Aceasta ne spune şi Domnul Isus în Matei 8:22:  „Vino după Mine” i-a răspuns Isus „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.” Deci din punctul de vedere al lui Dumnezeu Adam şi toţi urmaşii lui sunt consideraţi morţi, cu excepţia celor care s-au întors la Dumnezeu prin Cristos: Ioan 5:24  “Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Această trecere din moartea la viaţă se întâmplă în momentul vieţii prezente când creştinul primeşte Spiritul Sfânt (Iacov 1:18).
  2. Moartea este folosită în Biblie ca să arate distrugere totală. Această moarte mai este numită Moartea a doua (Apocalipsa 20:14, 21:8) Moartea totală este acea de unde nu mai este înviere, acea moarte care după ce o persoană primeşte meritul lui Cristos, păcătuieşte împotriva Spiritului Sfânt, sau după ce oamenii se vor dovedi neascultători de Domnul în Împărăţie vor muri. (Evrei 6:5,6, Isaia 65:20) Aici se aplică şi Scriptura din Ezechiel 18:20, acel suflet care păcătuieşte după primirea luminii, va muri.
  3. Moartea este folosită ca un somn.Scripturile menţionate în întrebare sunt foarte potrivite aici:

Matei 9:24:  “Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.”

Iov 3:17: “Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.”

Dar cel mai clar ne explică însuşi Domnul nostru. Ne vom aminti de moartea unui bun prieten al Domnului nostru – Lazăr. Ioan 11:11-14: “După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit.””

La început Isus a spus că Lazăr doarme, dar văzând că ucenicii sunt nedumeriţi, el le-a explicat că Lazăr a murit. Deci Domnul Isus ne spune că moartea este un somn până la înviere. Omul nu pleacă niecăieri după moartea ci simplu moare. Înţeleptul Solomon ne explică la fel ce se întâmplă cu omul după moarte, adică în acest somn, Eclesiastul 9:10: “Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” Aceasta ne spune şi  Iov 3:17: “Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.”

Deci am putut vedea cum moartea este aplicată în Biblie în diferite feluri şi este important să înţelegem adevărata însemnătate a scripturilor.