Ce spune Biblia despre suflet? Este sufletul nemuritor, sau ar putea să moară? Ce se întâmplă sufletul la moarte?

Textul care stă la baza subiectului nostru se află în Ezechiel capitolul 18, versetul 20, unde citim: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Aceasta este o premisă fundamentală, care se aplică în multe locuri din [...]

Ce a vrut să spună Isus tâlharului de pe cruce: “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”?

Şi Isus i-a răspuns (tâlharului pocăit): „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”. Luca 23:43 -- Cornilescu. Se ştie în general că la origine Biblia a fost scrisă fără semne de punctuaţie [...]

Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: “Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!”

Întrebarea completă: Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: "Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.”  Cunoscând versetul  "sufletul care păcătuiește acela va muri"...  cum înțelegem [...]

În versetul din Ioan 10:16 unde spune Isus, „mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta”, care sunt celelalte oi?

Trebuie să pornim de la gândul că acele cuvinte au fost adresate ascultătorilor din poporul lui Israel, în primul rând, iar în al doilea rând sunt adresate creştinilor dintre neamuri. „...la ai Săi a venit...” sunt oile de aici, [...]

Cum explicaţi versetul din Apoc. 20:5 “Ceilalti morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere” În acest caz se înţelege că în cei o mie de ani au domnit doar Cristos cu Mireasa Sa, urmând ca mai apoi ceilalţi să fie înviaţi!

În acest verset, cuvintele: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani”, sunt adăugate. Ele nu se găsesc în manuscrisele cele mai vechi şi mai demne de încredere: Sinaitic, Vatican [...]

Go to Top