Ce ne sugerează aceste cuvinte? Linişte, pace, confort, siguranţă. Da, de fapt ele exprimă asigurarea că Împărăţia viitoare va garanta tututor oamenilor siguranţa economică de care numai puţini se bucură acum. Dar credem că mai putem lua o învăţătură din ele. Domnul nostru a spus: “Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:5). Mlădiţele cresc din rădăcină şi deci fac parte din viţă. Smochinul în Scripturi reprezintă naţiunea lui Israel: “Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin” (Osea 9:10). Apoi Domnul nostru ne spune: “De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape” (Matei 24:32). Domnul nostru a vrut să le spună ucenicilor atunci şi nouă de asemenea că la timpul sfârşitului Israel va fi un semn, că atunci când vedem Israelul revenit la viaţă naţională, să ştim că împărăţia este chiar la uşi. Să ne aşteptăm să nu mai fie mult până când fiecare va sta sub Viţă, adică subordonat, condus şi protejat de împărăţia cerească, Isus şi Biserica Sa completă, de unde va veni legea. Tocmai acest lucru ne spune Isaia 2:3: “Din Sion (împărăţia cerească) va ieşi legea şi din Ierusalim (reşedinţa guvernului pământesc al împărăţiei) Cuvântul Domnului”. Iar Ap. Pavel dă un principiu de adevăr, şi anume, că atât necazul cât şi binecuvântarea vin “întâi peste iudeu, apoi peste grec” (Rom. 2:9, 10). Conform acestui principiu, binecuvântarea împărăţiei trebuie să vină pe pământ mai întâi peste Israel, smochinul, şi de acolo să se extindă la alte popoare, care în acest sens vor sta sub smochin. Şi aşa citim în Zaharia 8:23: “Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: “În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: …Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!” Continuăm să ne rugăm pentru acel timp.