Avem informaţia istorică despre apostolul Ioan, că el a supravieţuit tuturor apostolilor. Apoi cititm în ultima carte a Bibliei, cap. 1, vers.1: “Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând; şi El le-a făcut-o cunoscut prin semne, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan…”. Aşadar, Domnul nostru a vrut ca Ioan să rămână în viaţă până când El i-a dat prin semne, prin simboluri, viziuni prin care să informeze pe urmaşii Săi, turma mică, Biserica Sa, despre cele ce li se vor întâmpla de-a lungul epocii creştine şi până la instaurarea celei mesianice, adică a împărăţiei lui Cristos, cu Biserica glorificată la Domnul, cu Satan legat şi în final distrus împreună cu toţi împotrivitorii lui Dumnezeu şi ai dreptăţii, cu răul înlăturat definitiv şi cu triumful binelui şi al vieţii, şi cu omul ajuns la starea de perfecţiune din Eden, chipul lui Dumnezeu prin creare, armonie perfectă între cer şi pământ (Efes. 1:9, 10; Colos. 1:20). Prin faptul că el a rămas până i s-au dat acele informaţii, se vede că el a fost făcut reprezentant al întregii Biserici, de le etapa Efes până la etapa Laodiceea. Ca reprezentant al întregii Biserici, el poate ilustra foarte bine pe ultimii membri ai turmei mici, pe aceia din perioada Laodiceea a bisericii, care rămân în viaţă până la a doua venire a Domnului nostru (1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17).