Mai întâi de toate trebuie să evidenţiem că Biblia vorbeşte despre o înviere a tututor celor care sunt în morminte. Ioan 5:28 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.” Ap Pavel spune în 1Corinteni 15:16-22: „Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, Sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pîrga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.”

Acum desigur apre întrebarea, care este scopul învierii tuturor oamenilor?

Isus vorbeşte de „reînoirea tuturor lucrurilor” Matei 19:28 şi la fel și Ap. Petru spune despre acelaşi lucru în Fapte 3:21: „pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.”

Ce înseamnă „vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor” sau „reînoirea tuturor lucrurilor”?

Reînoire înseamnă că a fost ceva  cândva, şi a fost pierdut, sau nu mai există, şi cândva în viitor va fi stabilit din nou. Într-adevăr aşa este. Dumnezeu a creat pământul perfect şi omul perfect în grădina Eden, dar din pricina neascultării acesta a fost pierdut, a fost pierdut paradisul perfect, viaţa perfectă, legătura cu Dumnezeu. Pentru a restabili toate aceste lucruri a fost necesar ca Dumnezeu să trimită pe unicul Lui fiu ca un preţ corespunzător pentru Adam (1 Timotei 2:3-6).

Despre acest timp al restabiliri ne spune Petru că au vorbit profeţii din vechime Fapte 3:21. Despre acest timp citim în Isaia 35, Isaia 11:6-11.

Referitor la omenire, ei vor fi înviaţi şi procesul de înmulţire nu va mai exista fiindcă ştim cu toţii că unul din scopurile lui Dumnezeu referitor la om a fost să „se înmulţească şi să umple pământul” Geneza 1:28. Dupa ce omenirea va învia, procesul din Geneza 1:28 va fi complet. Deci oamenii nu se vor mai însura ci vor fi ca îngerii în sensul că îngerii nu se dau însoară nici nu se mărită. Ci atunci va fi doar o singură familie, exact cum spune Domnul Isus în Ioan 10:16 „va fi o turmă şi un Păstor.”