Matei 8: 23-27: ”Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: "Doamne, scapă-ne, că pierim!" El le-a zis: "De ce vă este frică, puţin credincioşilor?" Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare. Oamenii aceia se mirau şi ziceau: "Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?"

În aceste versete ni se descrie un eveniment interesant: Domnul Isus a potolit forțele naturii dezlănțuite doar prin rostirea unor cuvinte. În versetul 23 se spune că Domnul a urcat într-o corabie pentru a trece în cealaltă parte a mării. În versetul 24 se spune că deodată s-a stârnit o furtună.
Cuvântul deodată ne face să ne întrebăm dacă nu cumva cineva a încercat să scufunde corabia imediat ce Domnul a urcat în ea. Se pare că marea era liniștită până atunci.
Și cine să dorească scufundarea corăbiei dacă nu inamicul numărul unu al binelui? Și atunci se naște întrebarea: are Satan puterea să comande naturii?
Apostolul Pavel ne relatează că Satan este dumnezeul veacului acesta (2 Cor 4:4). Satan însuși spune că puterea i-a fost dată (Luca 4) și deci are stăpânire asupra acestei lumi (până la o vreme).
Deci putem spune că Satan are putere asupra unor elementelor naturii dar puterea sa este îngăduită și limitată, nicidecum nu are el puterea aceasta de la sine. Dumnezeu îi permite pentru ca și prin el sa-și aducă la îndeplinire Planul său, așa cum zice Psalmistul  Ps.76:10, ”Omnul te laudă chiar în mânia Lui”. Dar stăpânirea asupra  ”veacului acestuia” și puterea sa îi va luată. Satan însuși va fi nimicit. 

Domnul Isus a certat marea ca să dovedească că puterea Sa întrece pe cea a diavolului. Ceasul Său nu sosise încă. Misiunea Sa a fost să își dea viața pentru oameni, de aceea El a certat marea. Ar mai fi ceva interesant aici de remarcat. Din cartea Apocalipsei știm că marea înseamnă: popoare, gloate neamuri și limbi.
Am putea extrapola și afirma că în Împărăția Sa, El va potoli popoarele, le va supune, le va aduce pace și liniște.