Această întrebare poate fi privită în două moduri diferite:

  1. Dacă Dumnezeu răspunde mereu, adică întotdeauna la rugăciunea unuia care deja s-a predat Lui, deci este în legământ cu El.
  2. Dacă Dumnezeu răspunde mereu, adica întotdeauna  rugaciunilor tuturor oamenilor, adică și ale celor care nu sunt în legământ cu El.

În primul rând trebuie să vedem ce înțelegem prin rugăciune.

O rugaciune în general este compusă din mulțumire, laudă și cerere.

Se cuvine ca toți oamenii să-i aducă Domnului mulțumire și laudă. Dar deși se cuvine, cei care nu cred deloc în El, deși se numesc creștini, nu-I vor mulțumi și nu-L vor lăuda, fiindcă nu-L recunosc ca dătătorul tuturor darurilor bune. Cu atât mai mult nu pot cere, în mod legitim, ca să primească.

Ioan 9:31: „Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă”.

Cei care-L recunosc ca Dumnezeul Atotputernic din mâna căruia vin darurile, chiar dacă nu sunt în legământ cu El, Dumnezeu le primește mulțumirea și lauda și parțial cererea. Avem exemplul sutașului Corneliu, primul convertit la creștinism dintre neamuri, relatarea din Fapte cap.10: „El era un om cucernic și temător de Dumnezeu…facea poporului multe milostenii și se ruga mereu lui Dumnezeu.” Îngerul Domnului îi spune: “Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit ca aducere aminte înaintea lui Dumnezeu”. Deci era, cum am zice noi, în vizorul lui Dumnezeu pentru chemarea cerească. Era pocăit și mai avea de făcut un pas ca să fie acceptat ca fiu cu drepturi depline, după ce L-a acceptat pe Domnul Isus ca Răscumpărătorul și Mântuitorul lui.

Cererea deci este rezervată în mod deplin pentru fiii lui Dumnezeu, cei care Îl recunosc în toate căile lor, care sunt în legământ cu El.  Avem atâtea cuvinte de-ale Domnului nostru Isus care ne arată aceasta: Ioan 14:13,14; Ioan 15:7,16; 16:23,24, și multe altele.

Cererile trebuie să fie însă după voia Lui, cum zice în 1 Ioan 5:14,15. Iacov 1:5,6 zice să ne rugăm pentru înțelepciunea de sus.

Apoi să cerem mai multă credință și ajutor ca să dezvoltăm roadele duhului sfânt.

Cele care aparțin de omul cel nou, înnoit, cele spirituale, acelea Tatăl este dispus să ni le dea.

Domnul Isus zice că Tatăl știe de ce avem nevoie și se va îngriji de noi cu cele materiale, dacă noi desigur vom lucra cinstit pentru a ni le procura, și nu vom fi din aceia care vor sa aibă tot mai mult.

Iacov 4:3,4 zice de ce nu căpătăm: ”fiindcă cerem rău, ca să risipim în plăcerile noastre”, etc.

Mai este încă o problemă, Domnul răspunde întotdeauna la rugaciunea unui copil al Său, dar uneori răspunsul este NU.

Ca în cazul apostolului Pavel, când s-a rugat de trei ori să-i îndepărteze țepusul din carne. Răspunsul a fost, nu, „Harul Meu iți este de ajuns”. Deci El vede că uneori este mai bine să nu ne dea ceea ce am cerut: sănătate, bani, școli înalte, poziție socială sau în biserică, mașină, casă, prieteni, etc., etc.. Este mai bine fără ele din punct de vedere spiritual. Nu înseamnă că uneori nu acordă și din acestea,  dimpotrivă le primim, atunci când vede că nu sunt pentru a le risipi în plăcerile noastre, cum zice Iacov, ci pentru o mai bună contribuție la înaintarea cauzei Sale. Pentru un creștin adevărat, viața prezentă nu este să huzurească în bunuri materiale, ci să-și dezvolte un caracter care să fie aprobat de Tatăl. Și aceasta cere sacrificii. 

În consecință, ca un răspuns scurt:

– Da, Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, răspunde mereu la rugaciunea copiilor Săi, chiar daca uneori raspunde cu nu, și nouă ni s-ar părea că nu a auzit.

– Rugăciunea trebuie să fie în armonie cu voia Lui și să fie în numele lui Isus, Domnul nostru. “Cereți în Numele Meu”.

– Tatăl răspunde parțial la rugăciunea celor care nu sunt încă fiii Lui prin legământ, dar care-L caută și vreau să se apropie mai mult de El.

– Dumnezeu primește lauda și mulțumirea de la toți oamenii, dacă este adusă cu respect, dar cererea deplină este rezervată fiilor.

Sperăm că am răspuns satisfăcător la întrebare, dar dacă nu, puteți sa mai întrebați  unde se mai cere o eventuală clarificare.

Fie ca Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, Domnul nostru Isus, să ne răspundă la rugăciuni așa cum vede El că este mai bine pentru noi.