Domnul nostru i-a spus aceste cuvinte Mariei dimineaţa devreme, în a treia zi de la moartea Sa. Era prima Lui arătare după învierea Sa din morţi. Oare cum de i S-a arătat mai întâi unei femei, Mariei, şi nu altor ucenici. Mai întâi, fiindcă femeile au mers dis-de-dimnineaţă la mormânt să ungă cu mireseme trupul Domnului şi Învăţătorului lor iubit (Luca 24:1). Apoi, Domnul a acordat această mare onoare femeilor mai întâi, poate şi datorită gesturilor de iubire şi ataşament deosebit faţă de persoana Sa, cum ar fi ungerea cu mirul de mare preţ, precum şi prezenţa lor cu El în timpul agoniei Sale pe cruce (Luca 19:25). Acum Maria, lângă mormântul gol, când L-a văzut a fost atât de impresionată şi bucuroasă încât se gândea că de-acum El va fi iarăsi cu ei ca înainte, nu se vor mai despărţi, după marea dezamăgire suferită prin moartea Lui ruşinoasă pe cruce. Aşa că voia să-L cuprindă, să-L întrebe, să-L audă, ca altădată. Dar Isus i-a zis: “Nu mă ţinea, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu”. Isus a vrut să-i spună că acum nu era momentul potrivit pentru aceste gesturi de iubire obişnuite până atunci, căci acum era schimbat, nu mai era om, nu va mai fi cu ei fizic, ca mai înainte, pentru că începea altă etapă a misiunii Sale. Acum era important ca apostolii să se convingă de învierea Sa, şi de aceea ea să meargă în grabă la ei şi să le spună marea veste de bucurie. Timpul era scurt pentru obiectivele pe care le avea de îndeplinit în această primă fază, doar 40 de zile, şi în aceste 40 de zile foarte scurte apariţii. Trebuia deci să-i familiarizeze cu noua stare de lucruri, ca ei să nu mai depindă de prezenţa Sa fizică, ci mai degrabă să li se întărească credinţa că El este cu ei chiar dacă nevăzut (Mat. 28:20); căci El primise toată puterea în cer şi pe pământ şi urma să Se înalţe la Tatăl de unde, după ce-i chemase şi pregătise pe apostoli ca învăţători, să continue lucrarea de alegere şi pregătire a Bisericii Sale, apoi să Se întoarcă la sfârşitul veacului ca să-Şi ia Mireasa la Sine (Ioan 14:3) şi să înceapă altă etapă a lucrării Sale.