Relatarea biblică spune că înţelepţii de la Răsărit au sosit la Ierusalim şi au început să se intereseze de pruncul nou-născut, Împăratul iudeilor. Ştirea s-a răspândit repede. Cetatea sfântă era în fierbere fiindcă, potrivit preofeţilor, cam pe la timpul acela trebuia să apară Mesia. Şi astfel citim că “poporul era în aşteptare şi toţi se gândeau dacă nu cumva el (Ioan) este Hristosul” (Luca 3:15). Agitaţia a crescut cu atât mai mult cu cât oameni dintr-o ţară îndepărtată – probabil din Persia – veniseră să-I prezinte omagii Împăratului nou-născut. Steaua miraculoasă de la răsărit care i-a condus, o lumină mică, după unii a fost o mică sferă de lumină plutind destul de aproape de pământ şi deci cu atât mai miraculoasă. Să observăm însă că ei au avut credinţă în profeţiile inspirate de Dumnezeu, au avut respect şi au dorit să-I aducă omagii noului Împărat al pământului.” Şi ei şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă”. Se ridică întrebarea: Cum au ştiut magii, sau astrologii, că steaua văzută de ei la Răsărit indica naşterea noului Împărat al iudeilor, căci ei nu erau iudei, nu aveau făgăduinţa lui Dumnezeu de binecuvântare a lor şi a întregii lumi prin Mesia? Apoi, ce daruri îi putem noi aduce marelui nostru Împărat al slavei? VA URMA….