Care este această piatră pe care Biserica va fi zidită? Înainte de spune aceste cuvinte, Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici: „Cine zic oamenii că sânt eu? Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din prooroci. „Dar voi” le-a zis El „cine ziceţi că Sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Ca răspuns la ceea ce Petru a spus, Isus a zis „că pe aceată piatră va zidi Biserica Lui” Deci Domnul nostru a vrut să spună că pe acest mare adevar (pe această piatră),că El este fiul lui Dumnezeu, El va zidi Biserica Lui. Natiunea lui Israel a fost respinsă de la favoarea pe care au avuto din cauza că nu l-au primit ca Fiul lui Dumnezeu. Mai târziu Ap. Pavel ne scrie exact despre această temelie: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.” 1 Corinteni 3:11 „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” Ioan 1:12 Vedem cât de important este credinţa în Isus Christos, dar nu o credinţă numai teoretică dar după cum ne spune Domnul: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15