Acesta este un psalm profetic. În următorul verset se spune: „Iată-mă vin; – în sulul cărţii este scris despre mine”, şi este aplicat de apostolul Pavel la Domnul Isus (vezi Evrei 10:7). Pornind de la această legătură pe care o face apostolul Pavel în Evrei, vedem că şi versetul 6 s-ar putea aplica la Domnul Isus. Ne aducem aminte din lege, că străpungerea urechii avea o semnificaţie importantă. Citim în Deuteronom 15:16,17: „Dacă însă robul tău îţi va zice: „Nu vreau să ies de la tine” – pentru că te iubeşte, pe tine şi casa ta, pentru că se simte bine la tine – atunci să iei o sulă şi să-i găureşti urechea de uşă; şi să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot aşa să faci şi cu roaba ta.” Deci, străpungerea urechii arată marea iubire a servitorului faţă de stăpânul lui. Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar „S-a desbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” Filipeni 2:7 Isus mai spune în Ioan 5:30: „Pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui, care M-a trimis”. Domnul Isus a înţeles că ascultarea de Domnul face mai mult decât sacrificiile si deci, această străpungere a urechii, simbolic, arată strânsa legătură între Isus şi Tatăl din cer. Fie ca aceasta să fie un exemplu şi pentru noi, să-I arătăm DOMNULUI marea iubire pe care o avem faţă de El, dorinţa noastră de a nu părăsi niciodată casa Lui cum se spune în psalmul 27:4: „Un lucru cer de la DOMNUL, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa DOMNULUI, ca să privesc frumuseţea DOMNULUI, şi să mă minunez de templul Său.”