Desigur că ne putem întreba, cum se poate ca acel care a pregătit calea Domnului să fie așa de neînsemnat, încât cel mai mic din Împărăția Cerurilor să fie mai mare ca el? Un răspuns satisfăcător primim dacă putem vedea învăţătura scripturală că Împărăția lui Dumnezeu este compusă din două părți: partea spirituală și partea pământească. Şi aşa ne-a învăţat Domnul nostru să ne rugăm: “Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ”. Invitația de a face parte din clasa cerească n-a fost deschisă pentru sfinţii proroci, aşa mari cum a fost ei. În Evrei 10:20 ni se spune: “Pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său”. El a fost primul care a mers pe calea îngustă spre cer, şi prin moartea Sa a deschis-o pentru alţii. Toți cei care au fost credincioşi înainte de Domnul Isus vor fi răsplătiți conform credinței lor, cu onoruri pământeşti. „Îi voi pune prinţi în toată ţara”, spune Psalmul 46:16, dar nu vor face parte din clasa cerească, spirituală. Ap. Pavel spune în Evrei 11:39, 40: “Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.” Deci, conform scripturii noastre, Ioan Botezătorul va fi mare în partea pământească a Împărăției, și nu va face parte din clasa celor care vor primi o răsplată cerească.