Această expresie o întâlnim de 3 ori în Evanghelii, şi de fiecare dată este scrisă înainte de experienţa schimbării la faţă a Domnului nostru (Matei 16:28; Luca 9:27). De aici putem vedea că există o legătură între această expresie şi schimbarea la faţă a Domnului nostru. Toţi înţelegem că Împărăţia Domnului este încă în viitor şi pentru aceasta ne rugăm în fiecare zi: “Vie Împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”. Atunci, cum au văzut unii dintre apostoli această Împărăţie, căci ei au murit? Despre această experienţă a schimbării la faţă ap. Petru scrie: “În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt.” 2 Petru 1:16-18. În esenţă apostolul Petru spune că acea schimbare la faţă a fost o viziune a Împărăţiei, o viziune a Domnului nostru venind cu putere şi slavă. De aceea a spus Domnul nostru că unii dintre ei (Ioan, Petru şi Andrei) nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia, care însă urma să se stabilească la a doua venire. Şi ei au văzut-o deci în viziune. Petru spune că “a văzut-o cu ochii lui”. Va urma….