Aici ni se spune că Domnul nostru va veni în acelaşi fel cum a plecat. Cum a plecat? Plecarea Lui n-a fost în aşa fel încât să atragă atenţia tuturor, cu mare demonstraţie. Logica acestor cuvinte ne spune că aşa trebuie să-L aşteptăm şi să Se întoarcă. Înălţarea Lui la cer a fost cât se poate de liniştită şi secretă. Nimeni n-a ştiut de acest lucru cu excepţia ucenicilor Săi credinciosi. Declaraţia Sa din Ioan 14:19, “Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi mă veţi vedea”, precum şi cele din Apocalipsa 3:3 şi 2 Petru 3:10, că “va veni ca un hoţ”, ne dau de înţeles că lumea în general nu va şti că deja S-a întors, până după un timp, când anumite evenimente de mare strâmtorare vor dovedi. Domnul nostru face o comparaţie între zilele lui Noe şi ale lui Lot, cu zilele Sale (Luca 17:26-28): “Cum a fost în ziele lui Noe, la fel va fi şi în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau, se măritau.” şi n-au ştiut ce va veni. După cum Noe şi Lot au fost prezenţi în zilele lor, tot aşa trebuie să fie prezent şi Fiul Omului în zilele Sale. Ucenicii veghetori însă vor şti, fiindcă El le-a promis: “Voi veni din nou şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi”. Ioan 14:3.