Ne-am întrebat de ce Domnul nostru, chiar înainte de a Se înălţa la cer, când le spune ucenicilor că vor primi o putere, adică Duh sfânt, a fost aşa de specific în a numi localităţile unde ei vor fi martori ai Lui? Ne amintim că după înălţarea Domnului la cer, prima dată când ucenicii au vorbit în public despre Domnul a fost la Cincizecime, când a venit Spiritul Sfânt peste ei. Aceasta a fost în Ierusalim. Activitatea lor publică a fost limitată la Ierusalim până când Saul a început prigonirea împotriva Bisericii, când ucenicii „s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi Samariei” (Fapte 8:1). Următoarea activitate principală a fost a lui Filip cu etiopianul (Fapte 8:26-40). Ne amintim că atunci când Domnul nostru Isus vorbeşte despre împărăteasa din Seba (Etiopia), zice că ea a venit „de la marginile pământului” (Matei 12:42). Astfel vedem cât de exact s-au împlinit cuvintele Domnului în legătură cu localităţile unde ucenicii vor fi martori ai Lui. Desigur că ceea ce le-a spus Domnul ucenicilor avea să aibă o împlinire încă mai largă, prin cei care au continuat şi continuă lucrarea de mărturie pentru Cristos, literalmente în toată lumea.