Desigur ochiul şi mână duc la păcat pe toţi creştinii dar suntem siguri că Domnul nostru Isus nu a avut în vedere în mod literal de a ne scoate ochiul sau a ne tăia mâna. Atunci cum să îngelegem aceste scripturi? Tot Domnul Isus ne spune: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Luca 6:45). Înţeleptul Solomon ne spune “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” Proverbe 4:23. Pentru a scoate lucruri bune din vistieria inimii trebuie ca să punem lucruri bune acolo. Principala sursa prin care inima primeste informatie sunt ochii, prin ceea ce omul vede. Principala sursa prin care noi aratam ce avem in inima noastra este prin actiune, fapte cu ajutorul mâinilor. Domnul nostru vrea sa ne spună ca noi să avem un deplin control asupra acestor două membre principale şi imediat ce vedem unele acţiuni ce duc la păcat “să le tăiem” acţiunea lor şi numai astfel vom putea creşte în asemănarea de caracter a Domnului nostru Isus Christos.