“Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine… Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” – Matei 5:29,30

Desigur ochiul şi mână duc la păcat pe toţi creştinii dar suntem siguri că Domnul nostru Isus nu a avut în vedere în mod literal de a ne scoate ochiul sau a ne tăia mâna. [...]

2015-01-22T18:54:15+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.” – Ioan 14:12

Ioan Botezătorul fiind în închisoare avea nevoie să se asigure dacă Isus era Acela care trebuia să vină, sau dacă trebuia să aştepte pe altul. Aşa că a trimis pe ucenicii săi să-L întrebe pe [...]

2015-01-22T18:43:51+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” – Matei 11:29,30

Aceste cuvinte par să sugereze un pas mai departe în apropierea de Tatăl prin Isus, faţă de cele din versetul 28. Par să sugereze un parteneriat cu El în lucrarea Tatălui. Dacă îi îndeamnă pe [...]

2019-04-21T02:21:50+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?” – Romani 3:7

Se ridică întrebarea: Cum adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult prin minciuna Ap. Pavel? Nu putem crede nicidecum că Ap. Pavel spunea minciuni, deoarece ar fi însemnat că-l urma pe Satan, care este tatăl [...]

2015-01-22T18:41:05+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.” – Tit 1:15

Apostolul Pavel ne dă aici un criteriu după care să ne analizăm startea spirituală. Dacă conștiința noastră este condusă de principii și valori spirituale, atunci vom vedea în aproapele nostru lucrurile bune, pozitive, fiindcă pe [...]

2015-01-22T18:43:31+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. El le-am data slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum şi noi suntem una.” – Ioan 17:21,22

Domnul nostru S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una în acelaşi sens în care El şi cu Tatăl sunt una, adică nu una în persoană, ci una în spirit, în gândire, în scop. Ei [...]

2015-01-22T18:58:09+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.” – Ioan 6:53

Cit de greu a fost pentru evrei să înţeleagă semnificaţia acestor cuvinte, cu atât mai mult că a bea sânge era împotriva legii lui Moise. Aceste cuvinte au dus la mari dezbinări chiar între ucenicii [...]

2015-01-22T18:40:53+00:0019 February, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|
Go to Top