Sigur că aici nu intră în discuție să dăm o dată exactă a creării Domnului Isus…totuși după cum dumneavoastră interpretați scriptura se înțelege că a fost o anumită etapă în care Dumnezeu Tatăl a fost singur…și atunci se naște întrebarea: în acel timp cum era El Dragoste?

Deși pare logica celor care cred în trinitate, nu găsim nici o scriptură care să sugereze o astfel de întrebare. Pentru că doctrina trinității este sugerată, cred că este potrivit a menționa cel puțin următoarele:

În ceea ce privește ierarhia lui Isus în sânul “trinității”, El declară  de mai multe ori că Tatăl este mai mare decât El, Tatăl este singurul bun, că El a venit să facă voia Tatălui, etc.

Faptul că Tatăl este singurul care are nemurirea este afirmat în 1Timotei 6:16.

Faptul că Isus nu a avut din veșnicii gloria Tatălui și că a devenit Fiul printr-o hotărâre a Tatălui este de asemenea arătat în Psalmul 2:7, Evrei 1:5 și 5:5.

Faptul că Dumnezeu a fost cândva singur nu afectează cu nimic declarația că El este dragoste. Faptul că Tatăl era dragoste este dovedit prin faptul că a ales să aducă în existență alte ființe. El şi-a arătat dragostea prin universul imens creat, apoi mai târziu a creat îngerii. Mai mult decât atât este dovedit prin faptul că a creat aceste ființe chiar dacă știa că unele se vor răzvrăti. Tatăl a ales să aducă în existență o rasă umană de care știa “încă înainte de întemeierea lumii” că va avea nevoie de răscumpărare. Cred că dacă apostolul Ioan ar fi avut de răspuns la această întrebare Ioan 3:16 ar fi sunat astfel: “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a creat-o chiar dacă știa că va trebui să dea pe singurul Său fiu pentru răscumpărarea ei”. Nu a fost asta o iubire dumnezeiască?

De ce ar trebui să se pună sub semnul întrebării existența unui sentiment dacă pentru o perioadă oarecare nu are un obiect asupra căruia să se manifeste?