Noi înţelegem că apostolul se refera la acei  de care amintește el în Efeseni 1:4  “…Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, (ca să fim de ajutor lumii) după ce mai întâi am fost înfiați (îndreptați prin credință Romani 5:1) Efes.1:5; și în legătură cu alte Scripturi, de exemplu Apocalipsa unde scrie: “…ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai facut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ” Apoc 5:9-10.

Dumnezeu a planificat (numai El singur) Efeseni 1:9 salvarea omului înainte de a fi creat omul. De aici înțelegem că prima dată a fost în plan omul, și Dumnezeu a văzut de dinainte cum va proceda omul și a pregătit o salvare pentru om, dar nu i-a spus omului condamnat cum va fi salvat, ci doar atât că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Pentru Avraam, Dumnezeu a dat puțin perdeaua la o parte ca să vada mai bine planul, și i-a spus (lui Avraam), că sămânța lui va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Genesa 22:17. Apostolul Pavel spune în Galateni 3:16 ca aici este vorba de Cristosul întreg cap și corp, cum arată în versetul 29 din 3 Galateni (aceștia sunt: “stelele cerului” din promisiunea făcută patriarhului). În Romani 16:20 spune că  “…în curând Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana sub picioarele voastre”. Domnul Isus a spus: “mulți chemați dar puțini aleși”.

De aici înțelegem că Dumnezeu a hotărât în planul Său o clasă (nu fiecare individ în parte)  pentru care este o chemare la care la început răspund mai mulți, dar după cum ilustrează și exemplul lui Ghedeon (când au rămas numai 300) puțini rămân credincioși și aleși.

Aceștia vor domni pe pământ (peste oameni), nu peste un pământ fără oameni cum zic unii (că cei sfinți vor merge în cer iar pământul va arde). Dacă ar fi așa, atunci cum vor domni aceștia care au fost aleși înainte de întemeierea lumii peste un pământ ars? Ei sunt acei care sunt arătați în Apcalipsa 14:1-3 care cântau cântarea lui Moise și cântarea Mielului (Răscumpărarea și Restatornicirea întregului neam omenesc cum i-a spus lui Avraam, că în seminția lui se vor binecuvânta toți de pe Tera).