Duhul Sfânt nu poate fi o persoană, pentru că atunci același cuvânt grecesc care a fost folosit pentru duhul Domnului ar trebui socotit ca persoană și când este vorba de duhul lui Satan.

Cuvântul grecesc pentru duh/spirit este pneuma. Deci dacă pneuma este persoană când se vorbește de duhul Domnului atunci este persoană și când se vorbește de Satan. Nu putem spune despre acest cuvânt că este personă doar când este vorba de Duhul Sfânt și că nu este persoană când este vorba de Satan. Este același cuvânt.

Duhul sau Spiritul este puterea, gândirea, mintea, pe care o primim fie de la Dumnezeu, fie de la Satan, depinde de cine ascultăm. Când ascultăm de Domnul avem putere, gândire, minte, viață dumnezeiască, iar cei ce ascultă de Satan au duh rău adică au putere, gândire, minte, viață satanică. Nu este o persoană căci acest cuvânt este folosit în originalul ebraic și grecesc pentru amândouă influențe. fie influență divină fie diabolică.

În ebraică cuvântul în original este Ruah (Concordanța Strong număr H7307 pentru cei ce înțeleg Engleza, și vor să se convingă pe Internet, pentru că încă nu avem încă o traducere în limba Română)

 Acest Ruah înseamnă literar: vânt, suflare și deci cu sens de duh, spirit. Dacă este nesfânt atunci se pune în fața lui cuvântul ra-râah (Strong număr H7451) care înseamnă rău, demonic. Dacă acest spirit este de la Dumnezeu este sfânt atunci în Scriptură găsim qo-desh (Strong număr H6944)

Deci qodesh ruah în original este duhul sfânt, influență sfântă, minte, gândire sfântă.

Iar ra-râah ruah este duh, spirit rău, influență putere, gândire, demonică.

Nici vorbă de o persoană. Nici originalul grecesc nu lasă loc de înțeles că duh înseamnă persoană ci la fel: putere, influență, gândire, minte, fie de la Dumnezeu Tatăl și atunci e sfânt, fie de la Satan și atunci e rău, nesfânt, demonic, satanic.

În grecește cuvântul folosit pentru duh este: pneuma (Strong G 4151) și înseamnă după cum v-ați dat deja seama: aer,suflare în sens primar iar în sens elaborat: putere, influență, gândire, minte. Și după cum știm, tot ce este acționat pneumatic este puternic. De exemplu un pick-hammer care sparge asfaltul este acționat pneumatic, prin aer.

În Noul Testament acest cuvânt pneuma=spirit=duh este folosit și pentru ce este sfânt și pentru ce este nesfânt. Dacă influența este nesfântă atunci găsim akathartos (Strong G169)