Care este diferența între duh și suflet ? Cum să argumentez biblic că sufletul moare, și că nu sânt tot una duhul si sufletul?

Definitia sufletului se gaseste in: Geneza 2:7 Romanian: Cornilescu "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu." Prin definitie sufletul [...]

2015-01-27T01:27:41+00:0021 August, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Acest text din Ioan 20:22, 23 sunt cuvintele Domnului redate de apostolul Ioan, care sunt redate și de Matei, în capitolul 18:18: “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi [...]

Ce spune Biblia despre suflet? Este sufletul nemuritor, sau ar putea să moară? Ce se întâmplă sufletul la moarte?

Textul care stă la baza subiectului nostru se află în Ezechiel capitolul 18, versetul 20, unde citim: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Aceasta este o premisă fundamentală, care se aplică în multe locuri din [...]

Scriptura spune: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte”. Deci odată ce am primit mântuirea nu mai putem păcătui?

"Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte." 1 Ioan 3:9. Cine este conceput din Dumnezeu este în Cristos, deci este Creaţie Nouă - intenţiile, scopurile, aspiraţiile sale sunt noi (2 Cor. 5:17). Voinţa sa este [...]

2015-01-25T02:51:08+00:0024 June, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet|

Duhul Sfânt este o persoană sau nu? În Biblie ni se spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă nu este persoană cum poate fi întristat Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt nu poate fi o persoană, pentru că atunci același cuvânt grecesc care a fost folosit pentru duhul Domnului ar trebui socotit ca persoană și când este vorba de duhul lui Satan. Cuvântul grecesc pentru [...]

2019-04-21T02:21:19+00:0016 June, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet, Trinitate|
Go to Top