Mica 5:5: “El va fi pacea noastră! Cînd va veni Asirianul în ţara noastră, şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.”

Citind întreg capitolul 5 vedem că această profeție se referă clar la "strâmtorarea lui Iacov" (Ieremia 30:7), acel timp în care toate națiunile se vor năpusti asupra națiunii lui Israel (Ezechiel 38:14,15). Fratele Liviu a descris aceasta în răspunsul lui,despre criza și strâmtorarea de la sfârșitul veacului Creștin, despre care Biblia vorbește în multe locuri. Un pasaj important este în Zaharia 14:1,2 “Iată, vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.”

Dar următorul verset ne spune ce se va întâmpla atunci, să citim: Zaharia 14:3: “Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.” Ce frumoasă profeție și perspectivă pentru națiunea lui Israel. Exact acest lucru îl citim și în Mica în mod profetic, că atunci când “Asirianul” se va duce împotriva lor Dumnezeu va ridica “şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului”.

Să ne uităm mai atent cine este Asirianul. Fratele Liviu a descris bine că Asirianul sunt națiunile care se vor duce împotriva lui Israel. Biblia ne spune clar. Citim din Isaia 10:5,6: „Vai de Asirian, zice Domnul, nuiaua mâniei Mele, care poartă în mână toiagul urgiei Mele! I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit, l-am trimis împotriva unui popor pe care Sunt mâniat, ca să-l prădeze şi să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe.”

Vedem din nou aceeași explicație și eveniment, cei care se vor răscula împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar am observat că Dumnezeu se va lupta cu ei prin “şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului”.

Numărul șapte este un număr perfect, divin. Șapte păstori reprezintă pe Biserica credincioasă a lui Dumnezeu care este aleasă în timpul vârstei Creștine. În Apocalipsa citim peste tot despre cele șapte biserici care reprezintă șapte perioade ale ale dezvoltării acestei clase. Izbăvirea poporului lui Israel va veni prin clasa Bisericii. Ap. Pavel ne scrie despre profeți Evrei 11:40: “pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.” Deci vedem că chiar și acei vrednici din vechime nu au primit răsplata decât numai prin clasa Bisericii pe care Ap. Pavel  o numește “noi”.

Opt căpetenii reprezintă clasa acelor vrednici din vechime care vor fi înviați în partea lor de moștenire la sfârșitul veacului, și după cum ne spune profetul ei for fi făcuți prinți (Daniel 12:13, Ps. 45:16).

Să ne mai uităm la o ilustrație în Vechiul Testament care ne învață același lucru. Ezechia, împăratul lui Iuda a fost bolnav pe moarte. Ezechia s-a întors cu fața la pământ și s-a rugat lui Dumnezeu să-l izbăvească spunând: “Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Domnul i-a ascultat rugăciunea și i-a spus prin profetul Isaia că a treia zi se va sui la Casa Domnului. “Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei, şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, şi din pricina robului Meu David.” Apoi Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat. (2 Imparati 20:1-7).

Aici Ezechia este o ilustrație frumoasă a națiunii lui Israel. După ce Poporului Domnului se întoarce în patria lor după 2000 de ani, vor ajunge în timpul când toate națiunile se vor îngrămădi asupra lor, după cum am văzut din profeții. Apoi această națiune, nemaivăzând scăpare nicăieri, își va întoarce privirea spre Domnul, asemenea lui Ezechia și va spune exact același lucru: “Doamne adu-ți aminte de noi, care am fost poporul tău și am umblat înaintea feței tale…”. Ca și în cazul lui Ezechia, Domnul le va asculta rugăciunea și se va lupta pentru ei (Zaharia 14:3). Ezechia s-a suit a treia zi la casa Domnului. Profetul Osea ne spune exact același lucru despre poporul lui Israel. Să citim Osea 6:2: “El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” Tot în a treia zi, ne aducem aminte că Domnul a spus că va ridica din nou templul Său, o ilustrație a trupului lui natural, că a înviat a treia zi, o ilustrație a Bisericii, și o ilustrație a națiunii lui Israel. Citim că la viața lui Ezechia au mai fost adaugați 15 ani. Numărul 15 este simbolic după cum și Liviu a scris, reprezintă eliberarea națiunii lui Israel care va veni prin 7 păstori și 8 capetenii (7+8=15). Cum a fost vindecat Ezechia? Printr-o turtă de smochine. Ce reprezintă smochinele? Profetul Osea ne spune Osea 9:10  “Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin”. Părinții lor care sunt profeții și inclusiv toți vrednicii din vechime, prin ei va veni eliberarea întregului Israel.
Ce ilustrație frumoasă.

Care este datoria noastră văzând aceste lucruri?

Domnul nostru ne spune Luca 21:28-30: “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.”

Fie ca aceste lucruri să ne ajute să-I fim copilași ascultători și să fim găsiți credincioși în lucrurile încredințate nouă.