Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie în mod special atent la (vulpile cele mici) lucrurile mici — lucrurile care par glume, care uneori fac mai mult rău în Biserică decât lucrurile care par mari; micile aluzii răutăcioase, care adesea lasă o împunsătură; glumele despre lucrurile sfinte, transformarea pasajelor scripurale în glume; micile acte de egoism etc. Acestea şi multe altele, pe care la o gândire atentă fiecare le poate remarca, aduc într-adevăr multă daună, lezând ramurile şi distrugând preţioasele roade ale viei Domnului. Haideţi atunci, dragi fraţi, să ne străduim să fim tot mai veghetori ca să prindem aceste „vulpi mici”. Haideţi fiecare, individual, să veghem şi să ne rugăm pentru a nu împiedica sau micşora prin gândul, cuvântul sau fapta noastră producerea de roade la noi sau la alţii.