Se ridică întrebarea: Cum adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult prin minciuna Ap. Pavel? Nu putem crede nicidecum că Ap. Pavel spunea minciuni, deoarece ar fi însemnat că-l urma pe Satan, care este tatăl minciunii (Ioan 8:44). Din contră, Ap Pavel ne-a spus să-l urmăm pe el, după cum el urmează pe Domnul (1 Corinteni 11:1). Iar ca Domnul să mintă, este un lucru imposibil (Evrei 6:18). Astfel că răspunsul la această posibilă întrebare este simplu: Din punctul de vedere al celor necredincioşi (Romani 3:3), cuvintele lui Pavel erau minciună, le răstălmăceau, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, acestea erau cuvinte care aduc viaţă, neprihănire, mântuire, cum zice Ap. Petru în 2 Pet. 3:15, 16: “Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. Printre ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le sucesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor”.IarAp.Pavelspuneîn1Cor.2: 14: “Dar omul natural nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate cunoaşte, pentru că ele se înţeleg duhovniceşte”.