Această carte, Învăţături biblice pentru creştinii cugetători, este o colecţie de articole scrise de pastorul Russell şi publicate în Turnul de Veghere, precum şi unele predici ţinute de-a lungul anilor slujirii sale. Pe lângă acestea, conţine articole şi predici ale altor autori, publicate iniţial în limba engleză în revista The Herald of Christ’s kingdom (Vestitorul Împărăţiei lui Cristos) şi în broşura germană “Elias wird zuvorkommen” (“Întâi trebuie să vină Ilie”). Unora dintre articole însă nu li se cunoaşte provenienţa.

În limba română aceste articole au fost publicate între anii 1932-1936 în revista periodică “Studii în Scripturi” şi care au fost legate în aceeaşi carte cu Volumul V al Studiilor în Scripturi, scris de pastorul C. T. Russell.

Articolele aveau scris la sfârşit provenienţa şi data publicării lor, astfel:

T. V. pentru cele publicate în Turnul de Veghere.

Der Herold pentru cele preluate din revista germană Der Herold des Königreiches Christi, (Vestitorul Împărăţiei lui Cristos), care la rândul lor au fost preluate din The Herald of Christ’s kingdom (Vestitorul Împărăţiei lui Cristos), revista engleză care a început să se publice în anul 1918 şi continuă şi astăzi.

Cele mai multe sunt lecţii pentru dezvoltarea caracterului, necesare copiilor lui Dumnezeu, ca să poată fi “împreună moştenitori cu Hristos” (Romani 8:17) în Împărăţia de o mie de ani. Pe lângă acestea, sunt explicate unele tipuri din Vechiul Testament şi sunt descrise evenimente care arată împlinirea unor profeţii.

Dorim să menţionăm următoarele:

— La sfârşitul fiecărui articol sunt specificate provenienţa şi anul publicării în limba engleză, cele traduse din Turnul de Veghere având scris (în paranteze drepte) şi numărul paginii din cartea de articole retipărite în limba engleză, iar la cele care nu au nimic specificat, nu se cunoaşte provenienţa şi când au fost scrise.

— Unele articole nu s-au tipărit în această carte pentru că materialul din ele se află în volumele de Studii în Scripturi, în cartea Amintirea morţii Domnului sau în revista Vestitorul Dimineţii Milenare (vezi lista lor).

— Unele titluri au fost schimbate, pentru a avea titlul exact al articolului din limba engleză (vezi lista lor).

— Deoarece în unele cazuri erau numai fragmente din articole, am considerat a fi folositor să punem articolul întreg.

— Citatele sunt redate în general după traducerea Cornilescu Revizuită (ediţia 1989, 1990), iar acolo unde sunt redate după alte traduceri, s-a specificat traducerea.

Iniţialele folosite:

R — Articol din Turnul de Veghere retipărit (Reprint), urmat de numărul paginii din cartea de articole retipărite în limba engleză.

  1. Î. C. — Articol din Vestitorul Împărăţiei lui Cristos, urmat de data apariţiei lui în limba engleză.

Mulţumim tuturor celor care au contribuit în vreun fel la apariţia acestei cărţi şi dorim ca binecuvântarea Domnului să meargă cu această carte către toţi cititorii.

Cluj-Napoca, 2011