Prefață

Această carte, Învăţături biblice pentru creştinii cugetători, este o colecţie de articole scrise de pastorul Russell şi publicate în Turnul de Veghere, precum şi unele predici ţinute de-a lungul anilor slujirii sale. Pe lângă acestea, [...]

2015-03-03T13:04:15+00:0014 February, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Serbarea Paștilor

SERBAREA PAŞTILOR   “Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, după cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile noastre, a fost jertfit. De aceea să luăm parte la sărbătoare nu cu [...]

2015-01-31T01:02:11+00:0031 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Ce Este Omul?

CE ESTE OMUL?   “Când privesc cerurile, lucrarea degetelor Tale, luna şi stelele pe care le-ai aşezat Tu, îmi zic: “Ce este omul, ca să Te gândeşti la el şi fiul omului, ca să-l bagi [...]

2019-04-21T02:08:52+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“Cele Ale Tatălui” Nostru

“CELE ALE TATĂLUI" NOSTRU   “Dumnezeu a binevoit să mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării." — 1 Cor. 1:21 Raportul Bisericii timpurii, care a înaintat în puterea Spiritului sfânt după binecuvân-tarea de la [...]

2019-04-21T02:08:55+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Ce Este Sufletul?

CE ESTE SUFLETUL? Poate cineva ar zice: O, nimeni nu crede în nemurirea trupului. Oricine ştie că trupul moare, că are nevoie să fie continuu hrănit şi ca atare nu poate fi nemuritor. Dar Scripturile [...]

2019-04-21T02:08:57+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Ce Zice Bisericilor Spiritul?

CE ZICE BISERICILOR SPIRITUL? Discursul fratelui Isaac Hoskins, secretar în biroul Institutului Biblic Pastoral din Brooklyn, ţinută la conferinţa fraţilor de la 1-3 noembrie 1929, în Casa Bibliei T. W. cea veche din Pittsburg — [...]

2019-04-21T02:09:00+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“Vegheaţi Şi Rugaţi-Vă”

“VEGHEAŢI ŞI RUGAŢI-VĂ" „Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită.” — Matei 26:41 După cum am observat deja, cuvintele de mai sus, ale Domnului nostru, sunt selectate şi propuse ca moto, deviză pentru [...]

2019-04-21T02:09:05+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Regina În Veşmânt De Aur

REGINA ÎN VEŞMÂNT DE AUR   “Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău! Şi atunci împăratul îţi va dori frumuseţea. Şi fiindcă este domnul tău, adoră-l." — Psalmul [...]

2019-04-21T02:09:06+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“Fericita Noastră Nădejde”

“FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE" “… aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos." — Tit 2:13 Apostolul Pavel prin aceste cuvinte exprimă sentimentul inimii sale şi al fiecărui fiu cu [...]

2019-04-21T02:09:08+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“Căci Zilele Sunt Rele”

“CĂCI ZILELE SUNT RELE"   “Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele." — Efeseni 5:15,16 (trad. Cornilescu; n. e.). [...]

2019-04-21T02:09:10+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Jugul Bun

JUGUL BUN   “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; [...]

2015-01-31T01:02:14+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Temerea De Dumnezeu Cu Îndestulare

TEMEREA DE DUMNEZEU CU ÎNDESTULARE  “Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr pentru cei care păzesc legământul şi mărturiile Lui."— Psalmul 25:10 A umbla în “toate cărările Domnului" înseamnă a avea o supunere credincioasă faţă [...]

2015-01-31T01:02:14+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Serviciul Rugăciunii

SERVICIUL RUGĂCIUNII  “Epafras, care este dintr-ai voştri, vă salută. El, rob al lui Hristos Isus, vă salută, totdeauna luptându-se pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca să fiţi desăvârşiţi şi cu totul siguri, în toată [...]

2015-01-31T01:02:14+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Comori Depuse În Cer

COMORI DEPUSE ÎN CER  “Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde hoţii le sapă şi le fură; ci stângeţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu [...]

2015-01-31T01:02:15+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Un Cuvânt La Timp Despre Serviciu

UN CUVÂNT LA TIMP DESPRE SERVICIU Începutul anului este un moment potrivit pentru a privi împrejurările în care trăim şi speranţele în via Domnului. Când medităm asupra cuvintelor profetice: “Adunaţi-Mi pe credincioşii Mei", observăm că [...]

2015-01-31T01:02:15+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Cugetul, Baza Caracterului

CUGETUL, BAZA CARACTERULUI ““Dumnezeu nu se lasă batjocorit”. Ce seamănă omul aceea va şi secera.” — Galateni 6:7 Omul este o fiinţă   gânditoare. El îşi face idei despre persoanele şi lucrurile cu care vine [...]

2019-04-21T02:09:17+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Întăriţi Cu Putere

ÎNTĂRIŢI CU PUTERE   “… ca, potrivit cu bogăţiile slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru". — Efeseni 3:16 Poporul lui Dumnezeu, care nu are aici [...]

2019-04-21T02:09:23+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Voi Sunteţi Opera Lui Dumnezeu

VOI SUNTEŢI OPERA LUI DUMNEZEU  “Să nu vă conformaţi veacului acestuia, ci să fiţi transformaţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi înţelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită." — Romani [...]

2019-04-21T02:09:27+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Răsplata Celor Drepţi

RĂSPLATA CELOR DREPŢI “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci” (traducerea Cornilesu; n. [...]

2019-04-21T02:09:31+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

În Lumina Sa Admirabilă

ÎN LUMINA SA ADMIRABILĂ “Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui,ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a [...]

2019-04-21T02:09:32+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Moştenirea Vieţii Creştineşti

MOŞTENIREA VIEŢII CREŞTINEŞTI “Nu vă înşelaţi: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”. Ce seamănă omul, aceea va şi secera." — Galateni 6:7; 5:13-24 Din oricare punct de vedere am privi subiectul vieţii creştineşti, al [...]

2019-04-21T02:09:35+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“Tot Israelul Lui Dumnezeu”

“TOT ISRAELUL LUI DUMNEZEU" Un frate scrie: Aveam obiceiul să spun despre biserica adevărată că este Israelul spiritual; recent a fost pus la îndoială faptul că este potrivit acest lucru, de către anumiţi “învăţători avansaţi", [...]

2019-04-21T02:09:36+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Christos sau Mamona

 Christos sau Mamona “Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul Omului; căci Tatăl, adică Dumnezeu, pe El L-a pecetluit." — Ioan 6:27 [...]

2019-04-21T02:09:50+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

“De Asemenea Este Scris”

“DE ASEMENEA ESTE SCRIS" “Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: căci cuvântul Tău mi-a dat iarăşi viaţă.” — Psalmul 119:50 Mulţi oameni citesc Biblia numai pe jumătate. Ei citesc în mod superficial şi nu [...]

2019-04-21T02:09:51+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Lupta Credinţei Diviziei Regelui

LUPTA CREDINŢEI DIVIZIEI REGELUI “Luptă-te lupta bună a credinţei, apucă viaţa veşnică." — 1 Timotei 6:12 Oricât de paradoxal s-ar părea, Biserica lui Cristos este cea mai mare luptătoare pe care a văzut-o lumea vreodată. [...]

2019-04-21T02:09:52+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Săgeţile Ascuţite Ale Lui Mesia

SĂGEŢILE ASCUŢITE ALE LUI MESIA “Săgeţile tale sunt ascuţite; sub tine vor cădea popoare şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului." — Psalmul 45:5 Adeseori aflăm că tocmai oamenii care iubesc limbajul figurativ şi [...]

2019-04-21T02:09:58+00:0030 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|

Obiceiul și Caracterul

OBICEIUL ŞI CARACTERUL “Şi gândirea păcatului este moarte, pe când gândirea Duhului este viaţă şi pace.” — Romani 8:6 În textul citat mai sus apostolul arată marea contradicţie dintre carne şi spirit. El face aceas-tă [...]

2019-04-21T02:10:22+00:0029 January, 2015|Categories: Învățături Biblice - Cartea|
Go to Top