Domnul Isus cand a rostit aceasta rugaciune in gradina Ghetsimani, s-a rugat nu ca sa fie scutit de moarte, caci El a venit in lume in special ca sa moara pentru fiecare, ci gândul care Îl chinuia atât de greu a fost că dacă va fi arestat ca blasfemator, tactica vrăjmaşilor Săi nu va fi să-L distrugă în mod secret, ci să-L predea Romanilor; şi El putea înţelege influenţa şi puterea pe care ei o vor exercita pentru a obţine executarea dorinţelor lor, şi el a ştiut că metoda Romană de execuţie a fost cea a crucificării, şi a ştiut de asemenea că Scripturile spun explicit: “Blestemat este cel ce este atârnat pe lemn” Aici a fost centrul Său de cugetare: Eu voi fi socotit de către toţi compatrioţii mei ca lepădat de Dumnezeu, şi ca blestemat de către El; voi muri ca blasfemator, ca răufăcător; în timp ce orice sentiment al meu este, şi întotdeauna a fost, cinste, loialitate faţă de Tatăl. Acesta, credem noi, a fost punctul principal al frământării Domnului nostru, numit “pahar” al suferinţei, pe care El a dorit, dacă va fi cu putinţă, să fie îndepărtat.