MARELE PĂSTOR ŞI OILE SALE

„Domnul este Păstorul meu.” Psalmul 23:1

R 5490 W. T. 1 iulie 1914 (pag. 198-200)

Pază împotriva lupilor

În acest Psalm 23 este implicată o deosebire între oi şi lupi. Oamenilor le place să fie consideraţi puternici şi în stare să se apere pe ei şi drepturile lor. Pe blazoanele lor n-am văzut niciodată înfăţişată o oaie. Vedem lei, vedem vulturul, cu aripile sale întinse şi cu ghearele şi ciocul său ascuţit; vedem balauri, urşi şi şerpi — totul pentru a indica ferocitate, rapacitate, viclenie, dorinţă de cucerire. Domnul trece pe lângă toate aceste naţiuni puternice, feroce — leul, vulturul, ursul etc., şi cheamă o naţiune nouă, complet diferită de oricare dintre acestea.

Dumnezeu alege ca membri ai acestei naţiuni pe acei — puţini la număr — care au o dispoziţie asemănătoare cu a oilor şi care doresc să intre în Staulul Său. Pentru aceştia El a prevăzut o cale specială pe care să intre în acest Staul. El nu are urşi în Staulul Său, nici tigri, nici lupi şi nici păsări de pradă. Dumnezeu nu le recunoaşte pe acestea; ele nu trebuie hrănite şi avut grijă de ele aşa cum are El grijă de oile Sale. El este Păstor numai al oilor.

Dacă, prin urmare, am cere promisiunea acestui frumos psalm, ar trebui să ne asigurăm să avem o dispoziţie asemănătoare cu a oilor şi să fim doritori de a fi conduşi de Păstorul Adevărat. Trebuie să fim atenţi să observăm că există doar un singur Păstor care este în stare să aibă grijă de interesele noastre şi căruia Îi pot fi încredinţate fără grijă. Un păstor străin ar duce oile în rătăcire, le-ar duce în dificultăţi, pericole şi dezastru. Pentru acest motiv noi nu ne vom încrede în oricine poartă haină de păstor. Există doar un singur Păstor în care ne putem încrede.

Mare lucru este sa implinim ceea ce Mana ne spune in comentariu , ” cum ar trebui sa fim noi ” .

Autorul comentariului arata si cealalta parte , de nesupunere si neascultare , iar  Domnul a spus ” Cum este stapanul asa este si slujitorul ” . Cum este lumea ? Rapace , egoista , plina de rautati , nesupusa nici chiar legilor civile , etc.