MOARTE—Moartea adamică — naşteri după timpul de strâmtorare (Q204-4)

Întrebare (1909)—2—Când va înceta moartea adamică? Vor fi naşteri după timpul de strâmtorare?

Răspuns—Înţelegerea mea este aceasta, dragi prieteni: Timpul de strâmtorare va paraliza, ca să spunem aşa, întrega lume, şi acela este timpul menţionat în Psa. 46, unde Domnul, după ce vorbeşte despre acest timp de strâmtorare, spune că El va sfărâma arcul şi va rupe suliţa şi va spune: Staţi liniştiţi şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. Aceasta este prima mare lecţie pe care o va învăţa lumea — „Staţi liniştiţi!” Au alergat încoace şi încolo şi au învăţat despre evoluţie şi despre orice în afară de Cuvântul Domnului. Trebuiau să înveţe lecţia aceasta cu mult înainte, şi anume că „Frica de Domnul este începutul Înţelepciunii” (Psa. 111:10), şi să ştie că El este Dumnezeu. Le va trebui ceva timp să se oprească. Dumnezeu nu aşteaptă ca ei să se vindece, ci începe noua ordine de lucruri. Vor apărea Vrednicii din Vechime şi Israelul sub aranjamentele Noului Legământ, şi când ei vor fi stabiliţi, celelalte naţiuni vor vedea binecuvântările şi prosperitatea lor sub supravegherea lui Dumnezeu şi vor vedea că îi au pe Vrednicii din Vechime, Avraam, Isaac, Iacov etc., şi vor spune: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului” (Isa. 2:3). Vedeţi cum îi învaţă El pe evrei: „„ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui”. Căci din Sion va ieşi legea şi din Ierusalim Cuvântul Domnului”, şi „va veni ceea ce este în dorinţa tuturor neamurilor” (Hagai 2:7). Vor începe să vadă că aceasta este ceea ce au dorit dintotdeauna, guvernământul lui Dumnezeu, pacea, prosperitatea, să se bucure de viaţă etc. Vor vedea că singurul mod de a obţine binecuvântarea lui Dumnezeu va fi să vină sub aranjamentele Noului Legământ prin Israel. Dacă n-o vor face, Dumnezeu nu-i va recunoaşte, şi după cum spune profetul, nu va cădea ploaie peste ei. Este ploaie literală sau în sens de binecuvântare? Probabil amândouă. Domnul va folosi toate puterile şi forţele naturii ca să dea lecţii şi învăţăminte, şi El va cere cerealelor să crească şi pustiului să înflorească precum trandafirul. Întregul pământ va fi sub comanda Domnului, şi cel care va face dreptate va fi binecuvântat, iar cel care n-o va face va fi pedepsit, şi atunci întreaga lume va învăţa că dreptatea merită. Unii oameni acum nu cred că merită a fi onest, dar atunci vor crede, pentru că vor fi binecuvântaţi, iar cei care nu vor fi în armonie cu Dumnezeu vor primi un fel de pedeapsă ca să poată fi aduşi toţi la Dumnezeu şi să fie scoşi din starea lor de moarte.

Când va înceta moartea Adamică? Ea va continua în aceste naturi căzute. Binecuvântarea lui Dumnezeu va veni ca rezultat al Noului Legământ, şi numai cei care vor fi sub Noul Legământ vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu; acesta va începe cu Israel, şi apoi când celelalte naţiuni vor vedea binecuvântările lui Israel şi vor înţelege că binecuvântările vin datorită legăturii lor cu Dumnezeu, vor vrea şi ei binecuvântările şi vor vrea să vină sub aranjamentele Noului Legământ.

Cât de curând după timpul de strâmtorare? Aceasta va depinde de cât de curând acele popoare vor veni la cunoştinţa de Dumnezeu, pentru că nu va exista cale de a primi viaţă decât prin Fiul — aceasta este regula acum şi va fi şi atunci — „Cine crede în Fiul are viaţă veşnică; dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viaţa” (Ioan 3:36).

Vor fi naşteri după timpul de strâmtorare?

Înţeleg că lucrurile vor decurge într-un mod natural. Mai întâi, cei de sub aranjamentul Noului Legământ, după ce vor începe să se ridice, vor avea aspiraţii mai înalte, calităţi mai nobile ale minţii, iar naşterile vor fi tot mai puţine, aşa că la sfârşitul Veacului Milenar, naşterile vor înceta în întregime şi va fi o schimbare treptată în familia umană, corespun-zătoare schimbării de la început numai că în sens opus, când Dumnezeu a separat-o pe mama Eva din Adam. Înţelegerea noastră este că întrega familie umană va fi cum a fost Adam înainte de separare. Aceasta nu va însemna că surorile vor fi înlăturate, ci ele vor dezvolta alte calităţi, iar bărbatul va dezvolta calităţi mult mai blânde. Viaţa perfectă va reprezenta atât calităţile cele mai blânde cât şi cele mai puternice, aşa că şi bărbatul şi femeia Veacului Milenar vor fi perfecţi cum a fost Adam înainte ca Eva să fie luată din el.