NEÎMPOTRIVIREA LA RĂU

„Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci urmăriţi totdeauna ce este bine, atât între voi, cât şi faţă de toţi.” 1 Tes. 5:15.

„Să nu vă împotriviţi celui care vă face rău.” Mat. 5:39.

W. T. 15 mai 1916 (pag. 149-150)

CREŞTINII NU TREBUIE SĂ PRETINDĂ DREPTATE

„Căci Cristos nu Şi-a plăcut Sieşi”. Când a fost tratat rău, El nu a spus, „nu-mi face rău căci mă voi răzbuna”. Nu acesta a fost spiritul Domnului. El ştia că va fi rău tratat. El Şi-a amintit de însărcinarea pe care I-o dăduse Tatăl. Ştia că aceia cu care avea de-a face erau decăzuţi. El nu a căutat să ceară dreptate de la ei. El a supus Tatălui toată această problemă; şi El a murit pentru întreaga lume, chiar şi pentru aceia care I-au făcut nedreptate, pentru ca în cele din urmă prin moartea Sa toţi să se poată împăca cu Dumnezeu.

Ca şi urmaşi ai lui Isus, noi, asemenea Lui, mai degrabă renunţăm la drepturile noastre decât să încercăm a le lua. Astfel noi suntem diferiţi de alţii. Noi avem o cunoştinţă despre planul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatului. Noi suferim ca membri ai Corpului lui Cristos împlinind ce lipseşte necazurilor Capului nostru, şi trebuie să ne bucurăm de privilegiul că putem face aceasta. Dar dacă ar fi să întoarcem rău pentru rău şi să ((205)) pretindem dreptate de la fiecare, ne-am pierde privilegiul de a sacrifica pentru dreptate; deoarece aranjamentul divin este că, dacă noi suferim cu Isus în interesul aceloraşi adevăruri pentru care şi El a suferit, dacă murim cu El, vom trăi şi vom domni cu El. Prin urmare, dacă am avea spiritul independent al lumii şi am zice: „Dacă îmi faci rău în mod sigur mă voi achita”, noi n-am avea spiritul lui Cristos.

Isus ştia că era voinţa Tatălui ca El să fie jertfă pentru păcat, ca El să sufere, „Cel drept pentru cei nedrepţi”. Şi El ne invită să mergem cu El pe calea Lui, să fim părtaşi la suferinţele Lui, şi astfel să fim părtaşi la gloria Lui în Împărăţie. Este de datoria fiecărui urmaş al Domnului, prin urmare, să caute a nu întoarce rău pentru rău. S-ar putea să se înţeleagă că apostolul a vrut să spună, Nimeni să nu întoarcă fraţilor rău pentru rău; dar el extinde aceasta spunând, „altuia” — urmăriţi ce este bine nu numai printre voi, ci printre toţi oamenii.