Un pom sădit lîngă un izvor de apă

“Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, [...]

2019-04-21T02:04:13+00:009 February, 2015|Categories: Broșuri|

“Robul acela”

Această scriere se adresează tuturor celor care se consideră copii ai lui Dumnezeu, precum şi celor care caută serios şi au respectul cuvenit pentru dorinţa lăudabilă de a “cerceta toate lucrurile” prin cuvântul infailibil şi de a [...]

2019-04-21T02:04:30+00:009 February, 2015|Categories: Broșuri|

Pildele din Evanghelii

Pentru a înţelege pildele Domnului Isus, mai întâi trebuie să ştim ce este o pildă? Pilda este o povestire care descrie stări de lucruri bune sau rele din viaţa religioasă a evreilor şi [...]

2019-04-21T02:04:36+00:009 February, 2015|Categories: Broșuri|

Ce este Adevarul

„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:32. După cum este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit! Şi noi credem, şi de aceea vorbim”. 2 Corinteni 4:13. Astăzi pe pământ [...]

2019-04-21T02:04:42+00:009 February, 2015|Categories: Broșuri|

Cine este autorul cărţii “Taina împlinită”?

Această întrebare a fost pusă de multe ori printre poporul Domnului şi este una din întrebările cele mai dificile. Singurul meu obiectiv în scrierea acestei broşuri este să ajut poporul Domnului, printr-o înţelegere [...]

2019-04-21T02:04:45+00:009 February, 2015|Categories: Broșuri|

Voi veni din nou

Traducere din limba engleză. Titlul original “I will come again”, publicată de Bible Students Congregation of New Brunswick, N. J. Editată de Studenţii Bibliei Str. Sunătoarei Nr. 4 3400 Cluj-Napoca 2003 CAPITOLUL I Voi veni din nou [...]

2019-04-21T02:07:37+00:004 February, 2015|Categories: Broșuri, Răpire, Venirea Domnului|

O Rază de Speranță pe o Mare Înfuriată

“Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi” Domnul trimite prin prorocul Ieremia un mesaj de mângâiere pentru inima fiecărui părinte mâhnit care-şi pune încrederea în El. Citim: “Un ţipăt se aude în Rama, plângeri şi [...]

2019-04-21T02:19:12+00:0010 January, 2015|Categories: Broșuri|

Planul lui Dumnezeu

Dumnezeu are un plan! Această asigurare, în zilele noastre când toate planurile omeneşti eşuează, constituie singura rază de lumină şi speranţă într-o lume în care siguranţa, pacea şi fericirea au dispărut aproape cu [...]

2019-04-21T02:19:15+00:0010 January, 2015|Categories: Broșuri|