“Israelul lui Dumnezeu”

“Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi virtuţile Celui care v-a chemat din întuneric [...]

2015-07-04T18:51:33+00:004 July, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Cele două părţi ale sfinţirii

Cele două părţi ale sfinţirii “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17. Rugăciunea înregistrată în capitolul 17 al Evangheliei sfântului Ioan a fost oferită în timp ce Domnul nostru era în drum [...]

2015-02-01T18:42:13+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Controlul limbii o necesitate

Controlul limbii o necesitate “Vă spun că în ziua judecăţii oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor înerodnic sau vătămătorş pe care-l vor fi rostit.” Matei 12:36. Domnul nostru se adresa unora dintre cărturarii [...]

2019-04-21T02:08:20+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Calea, adevărul şi viaţa

Calea, adevărul şi viaţa   “Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei, veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.” Ioan 8:31, 32. La prima Venire a Sa Domnul nostru a [...]

2019-04-21T02:08:23+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Scopul încercărilor noastre

Scopul încercărilor noastre   “Ferice de cine rabdă ispita! Căci, după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care El a promis-o celor care Îl iubesc.” Iacov 1:12. Cuvântul “ferice” din acest [...]

2015-02-01T18:42:13+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Necesitatea stăpânirii de sine

Necesitatea stăpânirii de sine   “Cel care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.” Proverbe 25:28 În timpurile din vechime cetăţile erau în special locuri de refugiu, unde locuitorii [...]

2019-04-21T02:08:27+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Suma tuturor harurilor

Suma tuturor harurilor   “Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 1 Corinteni 13:13. Apostolul Pavel tocmai făcuse referire la diferitele daruri miraculoase ale Spiritului [...]

2019-04-21T02:08:28+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Preţul uceniciei

Preţul uceniciei   “…când suntem insultaţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm”. 1 Cor. 4:12. Deoarece Dumnezeu Însuşi este iubire, cel mai înalt ideal al perfecţiunii pe care El l-a dat poporului Său este standardul iubirii. [...]

2019-04-21T02:08:29+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Speranţa, un rezultat al încrederii

Speranţa, un rezultat al încrederii   “Deci să nu părăsiţi încrederea voastră, care are o mare răsplătire. Căci aveţi nevoie de răbdare, pentru ca, împlinind voia lui Dumnezeu, să puteţi primi făgăduinţa.” Evrei 10:35, 36. [...]

2019-04-21T02:08:32+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Marele nostru purtător de poveri

Marele nostru purtător de poveri   “Aruncând asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” 1 Petru 5:7. Aceste cuvinte de mângâiere ale apostolului Petru sunt adresate Bisericii lui Cristos; şi toţi [...]

2019-04-21T02:08:35+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Mana din cer

Mana din cer   “Isus le-a zis: “Eu sunt Pâinea vieţii”.” Ioan 6:35. Dându-şi seama de eliberarea din robie şi de puterea divină exercitată în favoarea lor prin nimicirea armatei egiptene, israeliţii au fost bucuroşi. [...]

2019-04-21T02:08:36+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Cine este aproapele meu?

Cine este aproapele meu?   “Să iubeşti … pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Luca 10:27. Cele zece porunci date lui Moise au fost scrise pe două table de piatră. Pe una erau primele [...]

2019-04-21T02:08:37+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Sfatul înţelept al Tatălui

Sfatul înţelept al Tatălui   “Fiul meu, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.” Proverbe 23:26. Înţeleptul Solomon avea multe soţii; de aceea putem presupune în mod raţional că avea [...]

2019-04-21T02:08:38+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Isus judecat de Pilat

Isus judecat de Pilat Matei 27:11-26   “Pilat le-a zis: “Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?”” Versetul 22. Pilat era guvernatorul roman al Iudeii, reprezentantul guvernului Cezarului. Noi nu suntem înclinaţi [...]

2015-02-01T18:42:13+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|

Bucuroşi în strâmtorare

Bucuroşi în strâmtorare “Ferice va fi de voi când, din cauza Mea, oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi săltaţi de [...]

2019-04-21T02:08:45+00:001 February, 2015|Categories: Extras din Turnul de Veghere|
Go to Top